Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > święcenie...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

ŚWIĘCENIE SABATU
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Izaj. 56,2   Bóg udziela szczególnych błogosławieństw tym, którzy zachowują sabat.
5 Mojż. 28,1.2.15   Bóg zapewnia, że błogosławieństwa otrzymają ci, którzy są posłuszni Jego przykazaniom.
2 Mojż. 20,8-11   Sabat jest dniem „poświęconym”, oddzielonym od pozostałej reszty.
3 Mojż. 23,3   Sabat jest nazwany „uroczyście ogłoszonym świętem”, albo zwołaniem ludu Bożego. Jest to dzień wyznaczony szczególnie na nabożeństwo.
Łuk. 4,16   Jezus święcił każdy sabat. Podobnie czynił
Paweł
DZ. AP. 18,4.
3 Mojż. 23,32   Sabat zaczyna się o zachodzie słońca
w piątek i kończy się o zachodzie słońca
w sobotę
MAR. 1,32.
2 Mojż. 20,8-10   Sabat nie jest dniem przeznaczonym do wykonywania świeckiej pracy.
Izaj. 58,13.14   Sabat jest dniem przeznaczonym do rozkoszowania się w Panu. Nie jest dniem dla naszej własnej przyjemności. Takich rzeczy jak sport, świeckie gry czy rozrywka nie da się pogodzić z świętością sabatu.
Neh. 13,15-22   Sabat może zostać zniesławiony przez kupowanie i sprzedawanie. Zwykłe, świeckie czynności trywializują sabat.
Mat. 12,11-13   Jezus objawiał w swoim życiu radość wynikającą z czynienia dobrze w dniu sabatu.
Mar. 2,23-28   Jezus zaspokajał w sabat fizyczne potrzeby swoich uczniów. Sabat jest ilustracją Boga, który zaspokaja nasze potrzeby.
2 Mojż. 16,28-30   Kiedy niektórzy Izraelici pracowali w sabat, usiłując zebrać i przygotować mannę, zaniedbując przygotowania, jakie należało uczynić w dniu przygotowania, w piątek, Bóg otwarcie napomniał ich.
Mat. 11,28-30   Boskie zaproszenie dotyczy przyjścia i znalezienia odpoczynku w Jezusie. Każdy sabat dostarcza nam możliwości odnowienia naszego poświęcenia Panu.

 

Wypowiedzi dotyczące zmiany biblijnego sabatu znajdują się w dziale HISTORYCZNE STWIERDZENIA NA TEMAT SABATU. Patrz także: SABAT. Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat sabatu w opracowaniu popularnonaukowym, polecamy dział pastora on-line a tam zagadnienie pt. POMNIK BOGA oraz z działu czytelni pt. SABAT POD OBSTRZAŁEM.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK