Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > prawo...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

PRAWO BOŻE
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Ps. 111,7.8   Przykazania Boże są niebiańskim wiecznym kodem postępowania, który będzie trwał na wieki.
Rzym. 3,20   Prawo Boże pozwala nam dostrzec nasze winy i pociąga nas do Jezusa.
Ps. 19,8   Prawo Boże jest środkiem prowadzącym nas do nawrócenia.
Ps. 19,12   Wielka jest nagroda dla tych, którzy przestrzegają Jego przykazań.
Rzym. 6,14   Nie jesteśmy „pod zakonem” jako środkiem zbawienia. Zbawienie jest całkowicie i zawsze z łaski EFEZ. 2,8.
Rzym. 6,15   Chociaż nie jesteśmy pod zakonem, to nie oznacza, że możemy łamać prawo Boże.
1 Jana 3,4   Grzech jest zdefiniowany jako łamanie Bożego prawa.
Izaj. 59,1.2   Grzech, czyli złamanie Bożego prawa, prowadzi do odłączenia od Boga i do wiecznej śmierci RZYM. 6,23.
Rzym. 3,28-31   Kiedy jesteśmy zbawieni przez wiarę, mamy pragnienie, aby zachowywać prawo Boże HEBR. 10,7; JAN 8,29.
Jan 14,15   Miłość zawsze prowadzi do posłuszeństwa. Jezus powiedział: „Jeżeli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie”.
1 Jana 2,4.5   Ten, kto nie zachowuje Jego przykazań, jest kłamcą i prawdy w nim nie ma.
Hebr. 8,10   W nowym przymierzu Jezus zapisuje swoje prawo w naszych sercach.
Ps. 40,9   On umieszcza w naszych sercach pragnienie pełnienia Jego woli.
Obj. 14,12   Lud Boży żyjący w ostatnich czasach zachowuje Jego przykazania i wiarę Jezusa.
Obj. 12,17   Jego „resztka”, podobnie jak wierni przez wszystkie wieki, zachowuje Jego prawo.

Najczęściej stawiane pytania dotyczące prawa Bożego:

Czy Jezus nie przyszedł, aby usunąć dziesięć przykazań i ustanowić nowe przykazanie miłości? Co można powiedzieć o Mat. 22,37-40: „Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej. (...) Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”? Czy miłość do Boga i naszych bliźnich nie jest wszystkim tym, czego Jezus od nas oczekuje? To są nowe przykazania.

Może zaskoczyć cię fakt, że Jezus podsumował prawo tak samo, jak zostało to zrobione w Starym Testamencie. 5 MOJŻ. 6,5 stwierdza: „Będziesz tedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego”. 3 MOJŻ. 19,18 dodaje: „Będziesz miłował bliźniego swego jak siebie samego”. Bóg Starego Testamentu to Bóg wiecznej miłości JER. 31,3. W MAT. 22,40 Jezus stwierdził: „Na tych dwóch przykazaniach [miłości do Boga i miłości do bliźniego] opiera się cały zakon i prorocy”. W pierwszych czterech przykazaniach jest mowa o tym, w jaki sposób istoty ludzkie w praktyczny sposób pokazują miłość do swojego Boga. Ostatnie sześć przykazań ukazuje ich miłość do bliźniego. Jezus nie przyszedł, aby unicestwić prawo, lecz by je wypełnić (patrz MAT. 5,17). Pokazał, jak należy w pełni miłości przestrzegać prawa. Podniósł znaczenie prawa IZAJ. 42,21. Jezus pokazał, jak miłość wypełnia prawo RZYM. 13,10. Jezus dodał: „Jeśli mnie miłujecie, przykazań moich przestrzegać będziecie” JAN 14,15.

Czy Paweł nie nauczał, że chrześcijanie są zbawieni przez wiarę, a nie przez zachowywanie prawa?

Paweł naucza, że chrześcijanie nie są zbawieni przez wiarę, ale z łaski przez wiarę. Wiara jest ręką, którą odbieramy zbawienie ofiarowane nam za darmo przez Jezusa. Wiara nie prowadzi do nieposłuszeństwa, ale do posłuszeństwa. Paweł stwierdza bardzo konkretnie: „Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy” RZYM. 3,31. W RZYM. 6,1.14.15 dodaje: „Czy mamy pozostać w grzechu [łamać prawo], aby łaska obfitsza była? Przenigdy!”

Czy prawdą jest, że w Starym Testamencie ludzie byli zbawieni przez zachowywanie prawa, a w Nowym Testamencie zbawienie jest z łaski?

Zarówno w Starym, jak i Nowym Testamencie zbawienie jest z łaski przez wiarę. Bóg nie stosuje dwóch metod zbawienia. TYT. 2,11 potwierdza to: „Albowiem objawiła się łaska Boża, zbawienna dla wszystkich ludzi”. W Starym Testamencie ludzi byli zbawieni przez Chrystusa, który miał przyjść. Każdy ofiarowany baranek wskazywał na przychodzącego Mesjasza 1 MOJŻ. 3,21; 22,9-13. W Nowym Testamencie ludzie są zbawieni przez Chrystusa, który przyszedł. W pierwszym przypadku wiara spoglądała „do przodu” w kierunku krzyża, w drugim „wstecz” na krzyż. Jezus jest jedynym środkiem zbawienia DZ. AP. 4,12.

Skoro jesteśmy w nowym przymierzu, czy rzeczywiście konieczne jest przestrzeganie Bożego prawa?

Nowe przymierze jest faktycznie starsze niż stare przymierze. Zostało dane przez samego Boga w ogrodzie Eden, kiedy obiecał, że Mesjasz przyjdzie, aby pozbawić szatana jego śmiertelnej władzy nad rodzajem ludzkim. Nowe przymierze zawiera obietnicę odkupienia z grzechu przez Jezusa Chrystusa. On nas zbawia! On zapisał zasady prawa w naszych sercach. Miłość staje się motywacją do posłuszeństwa. Mamy nową moc w życiu HEBR. 8,10; EZECH. 36,26; PS. 40,9. W starym przymierzu Izrael obiecał zachowywać Boże przykazania w oparciu o swoje własne siły. Izraelici stwierdzili: „wszystko, co powiedział Pan, uczynimy i będziemy posłuszni” 2 MOJŻ. 19,8; 24,3.7. Wszystkie wysiłki powierzchownego spełnienia Bożego prawa prowadzą do frustrującej porażki. Prawo, którego nie możemy wypełnić na podstawie naszych wysiłków potępia nas RZYM. 3,23; 6,23. W nowym przymierzu należymy do nowego Mistrza — Jezusa Chrystusa. Posiadamy nowe serce i nową pozycję przed Bogiem JAN 1,12; 2 KOR. 5,17; RZYM. 8,1.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK