Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > zbawienie    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

ZBAWIENIE
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
1 Jana 4,8.9   Bóg jest miłością. Miłość pobudza Go do wybawienia nas.
1 Mojż. 1,27-31   Bóg stworzył ludzi na swój obraz.
1 Mojż. 3,8   Grzech niszczy naszą więź z Bogiem i dlatego uciekamy przed Nim IZAJ. 59,1.2.
Rzym. 6,23   Oddzieleni od Boga zasługujemy na wieczną śmierć.
Rzym. 3,23   Wszyscy zgrzeszyli i są pod karą śmierci.
Rzym. 5,18.19   Adam spowodował śmierć, Jezus przyniósł życie.
Gal. 3,13   Jezus wziął na siebie nasze przekleństwo.
Hebr. 2,8.9   Jezus zakosztował śmierci za każdego z nas.
2 Kor. 5,21   Jezus stał się za nas grzechem (wziął na siebie naszą karę za grzech).
Dz. Ap. 3,19   Kiedy pokutujemy, wtedy nam przebacza.
1 Jana 1,9   Kiedy wyznajemy, wtedy nam odpuszcza.
Rzym. 8,1   Przyjmując Jezusa nie jesteśmy już dłużej potępieni.
Efez. 2,8   Jesteśmy zbawieni łaską przez wiarę.
Jan 1,12   Kiedy przyjmujemy Go przez wiarę stajemy się dziećmi Bożymi.
1 Jana 5,11-13   Wierząc w Niego otrzymujemy dar wiecznego życia.
Jan 3,16   Zbawienie jest teraźniejszym doświadczeniem i darem Boga dla wszystkich, którzy wierzą.

Często stawiane pytanie dotyczące zbawienia:

Czyż Biblia nie naucza, że kiedy raz przyjdziemy do Jezusa, to już nigdy nie utracimy zbawienia? „I Ja daję im żywot wieczny, i nie giną na wieki, i nikt nie wydrze ich z ręki mojej”.
JAN 10,28

Przychodząc do Jezusa, przyjmując Jego przebaczenie przez wiarę, przyjmując Jego łaskę otrzymujemy dar życia wiecznego EFEZ. 2,8; RZYM. 3,22-25. Zbawienie jest dobrowolnym darem. Nie jest czymś, na co zasługujemy w wyniku naszego posłuszeństwa. Zbawienie jest z łaski przez wiarę. Kiedy strażnik więzienia w Filippi zapytał: „Co mam czynić abym był zbawiony?”, Paweł odpowiedział: „Uwierz w Pana Jezusa” DZ. AP. 16,30.31. Wiara jest funkcją woli. Ten sam rozum, który wybiera wiarę może wybrać niewiarę, a brak wiary prowadzi do duchowej śmierci HEBR. 3,12-14. Jeżeli nie posiadamy całkowitego zaufania do Boga, w sercu będzie rosła niewiara. „A kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony” MAT. 24,13. Jesteśmy zbawieni tylko wtedy, kiedy pamiętamy o tym, co było głoszone i żyjemy życiem wiary 1 KOR. 15,1.2. Jest zawsze możliwe, by wrócić do starego życia w grzechu i spowodować, że nasze imiona zostaną wymazane z księgi żywota i będziemy zgubieni na wieki 2 PIOTRA 2,19-22; OBJ. 3,5; 1 KOR. 9,27. Słowo, którego Paweł używa w 1 KOR. 9,27 na określenie odrzucenia, jest tym samym słowem, które w JER. 6,30 zostało użyte na określenie tych, którzy są spaleni i ostatecznie unicestwieni. W ewangelii JANA 10,28 czytamy, że gdy przyjdziemy do Jezusa, otrzymamy życie wieczne. Wtedy, kiedy On wchodzi do naszego serca przez wiarę, przynosi życie. Nasza niewiara przynosi duchową śmierć. Nie możemy się nie narodzić, ale możemy umrzeć. Nic nie może wydrzeć nas z Jego ręki, oprócz naszego własnego wyboru.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK