Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > duchowy...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

DUCHOWY BABILON
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Obj. 17,1-5   Boski opis systemu duchowego odstępstwa, które poszło na kompromis z prawdą.
Dan. 8,12   Prawda została powalona na ziemię.
Efez. 5,31.32   Oblubienica Jezusa przedstawia Jego Kościół.
Jer. 6,2 (BG)   Córka Syjonu podobna jest do pięknej kobiety.
Izaj. 51,16   Syjonie, ty jesteś moim ludem.
Obj. 12,1-3   Piękna kobieta pojawiająca się na niebie przedstawia nowotestamentowy Kościół chrześcijański.
Obj. 17,1.2   Wszetecznica przedstawia odstępczy Kościół.
Obj. 17,4   Kolorami odstępczego systemu kościelnego są czerwień i purpura, są to kolory Kościoła rzymskiego. Jego siedziba znajduje się w mieście, które rozsiadło się na siedmiu pagórkach, czyli w Rzymie (w. 9).
Obj. 17,5   Odstępczy system jest odnowieniem starotestamentowego Babilonu.
1 Mojż. 11,9   Babilon to zamieszanie. Tutaj Bóg pomieszał języki. Duchowy Babilon przedstawia religijne zamieszanie.
Dan. 4,27   Babilon jest systemem zbudowanym przez człowieka, opartym na ludzkiej tradycji i ludzkich osiągnięciach (zob. IZAJ. 45,22).
Jer. 51,47   Starożytny Babilon napełnił swoje świątynie bożkami, podobnie uczynił duchowy Babilon.
2 Mojż. 20,4.5   Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek.
Ezech. 8,14   Kobiety opłakiwały bożka wegetacji —Tammuza. Kult przodków albo kult „świętych” był powszechny w Babilonie.
Kazn. 9,5   Umarli nic nie wiedzą.
Ps. 115,17   W krainie milczenia umarli nie chwalą Pana.
Ezech. 8,16   Do świątyni Pana wkradł się kult słońca.
Ezech. 20,12.20   Sabat jest Bożym znakiem.
Obj. 17,12-14   Duchowy Babilon będzie usiłował zjednoczyć ludzkość ustanawiając ziemskie królestwo Boga, aby umocnić wspólny dzień kultu.
Obj. 18,1   Ziemia zostanie oświetlona chwałą Bożą w czasie duchowego kryzysu.
Obj. 18,2-4   Ostatnie wezwanie Boże do wyjścia z Babilonu.
1 Jana 3,4   Grzech jest przestępstwem albo naruszeniem Bożego prawa. Ostatnie wezwanie Boże jest skierowane do ludzi, którzy wciąż znajdują się w Kościołach łamiących Jego prawo. Mają oni opuścić Babilon i stać się częścią Jego ludu święcącego sabat.
Obj. 14,12   Tutaj są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK