Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > dar...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

DAR PROROCTWA
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Am. 3,7   Bóg objawia się przez swoich proroków.
4 Mojż. 12,6   Wizje i sny są jednym ze sposobów, w jaki Bóg objawia swoją wolę.
Obj. 12,17   Smok rozpoczął walkę z „resztką”, która strzeże przykazań Bożych i trwa przy świadectwie Jezusa.
Obj. 19,10   Świadectwem Jezusa jest duch proroctwa.
Obj. 22,6.9   Anioł, który objawił się Janowi był aniołem-prorokiem. Ten sam anioł pojawi się w ostatnich dniach.
Efez. 4,8.11-15   Jednym z darów Jezusa jest dar proroctwa. Ten dar pozostanie w Kościele aż do końca.
1 Kor. 1,4-7   Kościołowi czekającemu na przyjście Jezusa nie będzie brakować żadnego daru.
1 Jana 4,1   Biblia zaprasza nas, abyśmy badali duchy. Każda profetyczna manifestacja musi spełniać biblijne warunki dotyczące prawdziwego proroka (Mat. 24,5.11.24).
 

Test prawdziwego proroka

5 Mojż. 13,1-4   Prawdziwi prorocy zawsze prowadzili do okazania posłuszeństwa Bożej woli.
Jer. 28,8.9   Zapowiedzi prawdziwych proroków, jeżeli nie były warunkowe, zawsze się spełniały.
Izaj. 8,19.20   Do zakonu i do objawienia — jeśli tak nie powiedzą, to nie zabłyśnie dla nich jutrzenka.
Ezech. 7,26   Gdy byli nieposłuszni prawu, Bóg nie przekazywał wizji.
1 Jana 4,1-3   Prawdziwi prorocy kładli nacisk na to, że w centrum zawsze znajduje się Jezus Chrystus.
Dan. 10,17   W czasie wizji prawdziwy prorok nie oddycha.
Mat. 7,15-16   Owoce życia proroków ukazują ich boskie uwierzytelnienie.
2 Kron. 20,20   Zawierzcie Jego prorokom, a poszczęści się wam.
1 Kor. 12,27.28   Bóg posyła prawdziwych proroków do swojego Kościoła, zachowującego Boże przykazania, aby prowadzić go w czasie kryzysów. Tak jak posłał On Jana Chrzciciela do swojego ludu, aby przygotować go na pierwsze przyjście Jezusa, tak samo obiecuje, że Jego ostatni Kościół, zachowujący przykazania, będzie ubłogosławiony darem proroctwa.

Adwentyści dnia siódmego wierzą, że prawdziwy duch proroctwa objawił się w Kościele w pismach Ellen G. White (ich część prezentuje także nasz serwis). Jej twórczość w żaden sposób nie zajmuje jednak miejsca Biblii. Jej pisma są spełnieniem obietnicy z OBJ. 12,17. Według tego fragmentu w Kościele Bożym w ostatnich dniach objawi się duch proroctwa. Adwentyści rozumieją, że posiadanie przeświadczenia, iż była ona prorokiem może być początkowo nie do przyjęcia dla niektórych chrześcijan, ale jej pisma poddane krytycznym testom biblijnym na prawdziwego proroka, przechodzą przez nie pomyślnie! Ciekawostką jest fakt, iż Ellen G. White nigdy nie uznawała swojej misji głoszenia Ewangelii piórem jako prorockiej, czy szczególnie wyróżnionej. Jednak do końca swego życia służyła radą każdemu poszukującemu mocnej więzi z Jezusem Chrystusem. Zmarła w roku 1915 w wieku 88 lat.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK