Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > prawdziwy...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Obj. 14,6.12   Poselstwo prawdziwego Kościoła Bożego w ostatniej godzinie historii ziemi.
Obj. 14,6a   Prawdziwy Kościół Boży głosi ewangelię (zob. EFEZ. 2,8; 1 JANA 1,7; JAN 1,12).
Obj. 14,6b   Prawdziwy Kościół Boży posiada światowy zasięg, jest Kościołem międzynarodowym i jest ruchem misyjnym (MAT. 28,19.20; MAR. 16,15).
Obj. 14,7a   Prawdziwy Kościół Boży wzywa mężczyzn i kobiety, aby w swoim życiu oddawali chwałę Bogu (zob. 1 KOR. 6,19.20; 10,31).
Obj. 14,7
(cz. środkowa)
  Prawdziwy Kościół Boży głosi: „nadeszła godzina sądu jego” (zob. MAT. 12,33.37; DZ. AP. 24,25; DAN. 7,9-14).
Obj. 14,7b   Prawdziwy Kościół Boży wzywa całą ludzkość do oddania czci Stworzycielowi.
Obj. 4,11   Podstawą oddawania Bogu chwały jest fakt stworzenia nas.
2 Mojż. 20,8-11   Symbolem dzieła stworzenia jest sabat.
1 Mojż. 2,1-3   Prawdziwy Kościół Boży prowadzi nas ponownie do „edenicznego” (rajskiego) życia oraz do przestrzegania Bożych przykazań.
Obj. 14,12   Prawdziwy Kościół Boży prowadzi mężczyzn i kobiety do wiary w Jezusa i do posłuszeństwa Jego prawu.
Obj. 14,8   Prawdziwy Kościół Boży ostrzega przed fałszywymi doktrynami i błędami duchowego Babilonu.
Obj. 14,9-11   Prawdziwy Kościół Boży uczy prawdy o śmierci (zob. JAN 11,11-14; KAZN. 9,5; Ps. 146,3.4).
Jan 10,16   Jezus, prawdziwy Pasterz, wzywa mężczyzn i kobiety do tego, aby naśladowali Go i stali się częścią Jego prawdziwego ruchu.
Obj. 22,17   „A Duch i oblubienica mówią: „Przyjdź!”. Przez swojego mocnego i potężnego w każdym przejawie Ducha, oraz przez swój skoncentrowany na Chrystusie, głoszący prawdę Kościół, Jezus zwraca się do nas, abyśmy się stali częścią Jego ludu.

 

Jeśli chcesz przeczytać więcej na temat prawdziwego Kościoła w opracowaniu popularnonaukowym, polecamy dział pastora on-line a tam zagadnienie pt. PRZYNALEŻNOŚĆ DO KOŚCIOŁA BOŻEGO.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK