Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > sąd    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

SĄD
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Obj. 14,6.7   Ostatnie poselstwo Boga do ludzkości przedstawia sąd.
Obj. 22,12   Skoro Jezus przychodzi, aby wręczyć swoją zapłatę, to przed Jego przyjściem musi się odbyć sąd, aby określić, jaką zapłatę każdy otrzyma.
Mat. 12,36   Jezus przedstawił sąd jako wydarzenie przyszłości.
Dz. Ap. 24,25   Paweł rozmawiał z Feliksem na temat sądu, który miał nadejść.
Dan. 7,9.10   Daniel widział Najwyższy Sąd wszechświata, który zasiadł i rozpoczął obrady.
Kazn. 12,13.14   Bóg przedstawi na sądzie każdą tajną rzecz.
Hebr. 4,13   Wszystkie rzeczy są jawne przed Bogiem.
2 Kor. 5,10   Wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa.
Rzym. 14,12   Każdy musi przedstawić Bogu sprawozdanie ze swego życia.
Ps. 87,6   Na sądzie Pan weźmie pod uwagę, gdzie się urodziliśmy.
Jer. 2,22   Wszystkie nasze nieprawości (grzechy) są znane Bogu.
Mal. 3,16   Wszystkie nasze sprawiedliwe czyny dokonane z niesamolubnych pobudek i dzięki łasce Chrystusa są znane Bogu.
Obj. 20,12   Podstawą sądu jest zapis naszego życia przechowywany w niebiańskich archiwach.
Dz. Ap. 3,19   Jeżeli w skrusze odwrócimy się od naszych grzechów, zostaną one wymazane z Bożych zapisów w czasie sądu ostatecznego.
Obj. 3,5   Jeżeli trwamy w grzechu i nie zwyciężamy go, otwarcie buntując się przeciwko Bogu, nasze imiona są wymazane z Bożych archiwów.
Rzym. 8,1   Jedynym sposobem uniknięcia potępienia na sądzie jest Jezus.
Hebr. 7,24.25   Nasz niebiański, najwyższy Kapłan może zbawić na zawsze tych wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga.
Jan 14,26   Duch Święty jest Bożym nauczycielem.
Mat. 12,31.32   Ciągłe odrzucanie przekonującej, nawracającej i pouczającej mocy Ducha Świętego jest popełnianiem grzechu nieprzebaczalnego.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK