Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > chrześcijańskie...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
2 Kor. 5,20   Ambasadorzy Chrystusa.
Izaj. 62,10   Podnieście sztandar nad ludami!
1 Jana 2,15-17   Nie miłujcie tego świata, ponieważ świat przemija.
Rzym. 12,1.2   Nie pozwólcie, by świat uformował was na swój wzór (tłum. Phillips). Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego.
Filip. 4,7.8   Myślcie tylko o tym, co prawdziwe, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co poczciwe, co godne pochwały.
2 Kor. 3,18   Jesteśmy przemienieni przez patrzenie.
Ps. 11,5   Bóg nienawidzi tego, kto kocha bezprawie.
Ps. 119,37   Odwróć oczy moje, niech nie patrzą na marność.
Filip. 2,5   Takiego bądźcie względem siebie usposobienia, jakie było w Chrystusie.
1 Tym. 2,9.10   Kobiety powinny ubierać się skromnie i przyzwoicie, w odpowiednie ubrania, powstrzymywać się od noszenia złota, pereł i drogich ubrań i zdobić się dobrymi uczynkami.
1 Piotra 3,2-4   Prawdziwą ozdobą nie są zewnętrzne ozdoby, ale ozdoby serca.
1 Mojż. 35,2-4   Jakub, będąc skruszonego ducha, spotkał w Betelu Boga i polecił swoim domownikom usunąć biżuterię i zniszczyć bożki.
2 Mojż. 33,3-6   Gdy dzieci Izraela weszły do ziemi obiecanej, pozbyły się ozdób.
Izaj. 3,16-24   Bóg objawia niezadowolenie, kiedy Jego lud ozdabia się, ukazując braki w pięknie swojego charakteru.
Oz. 2,13   Biżuteria łączy się z bałwochwalstwem i zapominaniem o Bogu.
Obj. 17,1-5   Fałszywy Kościół jest przedstawiony przez Boga jako kobieta przyozdobiona biżuterią. Kobieta ta opuściła swojego prawdziwego kochanka, Jezusa Chrystusa.
Izaj. 61,1-3   Jezus daje nam prawdziwe piękno. Ubiera nas w szatę zbawienia, obdarowuje nas skarbami pokoju, radości, przebaczenia, wolności od potępienia i wewnętrznego szczęścia IZAJ. 61,10.
Jan 8,29   „Ja zawsze czynię to, co się jemu podoba”.
Jan 13,17   Szczęście pochodzi z poznania i czynienia woli Bożej.
Ps. 40,9   „Pragnę czynić wolę twoją, Boże mój!”

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK