Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > milenium    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

MILENIUM
TYSIĄC LAT POKOJU
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Jan 14,1-3   Jezus obiecał, że powróci.
Dz. Ap. 1,9-11   Ten sam Jezus, którego widzieliście idącego do nieba, powróci w ten sam sposób.
1 Tes. 4,16.17   Sprawiedliwi umarli zostaną wzbudzeni i razem ze sprawiedliwymi żyjącymi wyjdą na spotkanie Jezusa przychodzącego na obłokach.
Jan 5,28.29   Będą dwa zmartwychwstania — zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie na zagładę.
2 Tes. 1,8   Źli ludzie zostaną zniszczeni, kiedy powróci Jezus.
Obj. 19,11-21   Jako zwycięski król prowadzący swoje niebiańskie zastępy Jezus wybawi swój lud. Źli, albo niesprawiedliwi ludzie, zostaną zniszczeni blaskiem Jego chwały.
Obj. 20,1.2   Szatan zostanie związany na tysiąc lat.
2 Piotra 2,4   Łańcuchy — to łańcuchy ciemności. Szatan jest związany na opuszczonej ziemi, na której nie będzie miał kogo kusić.
Obj. 20,1   Greckie słowo określające otchłań oznacza „pustkowie i chaos” (zob. 1 MOJŻ. 1,2).
Jer. 4,23-27   Ziemia jest opuszczona (bez formy i kształtu), bez mieszkańców.
Jer. 25,33   Zabici przez Pana nie będą pochowani.
Obj. 20,4   Sprawiedliwi zamieszkają z Bogiem w niebie na tysiąc lat. Będą siedzieć na tronach, uczestnicząc w sądzie.
1 Kor. 6,2   Święci będą sądzić świat.
Obj. 20,5   (część pierwsza) A gdy się skończy 1000 lat, zmartwychwstaną bezbożni, aby otrzymać ostateczną zapłatę.
Obj. 20,7   Szatan jest uwolniony ze swojego więzienia, aby poprowadzić zmartwychwstałych bezbożnych do ostatniego ataku na Boga.
Obj. 20,9   Szatan i jego zastępy są ostatecznie, całkowicie zniszczone.
Obj. 21,1-3   Bóg stworzy piękny, nowy świat.

Najczęściej stawiane pytania dotyczące milenium:

Kiedy Jezus powróci, czy nie ustanowi swojego królestwa na ziemi na tysiąc lat? Zawsze myślałem, że w czasie tysiąca lat pokoju, tzw. milenium, na ziemi istnieć będą żywi ludzie.

W JANA 14,1-3 Jezus powiedział, że przygotuje dla nas miejsce i przyjdzie, aby nas zabrać tam, gdzie On jest. W 1 TES. 4,16.17 mamy pokazane, że zostaniemy porwani na spotkanie z Nim na obłoki. W MAT. 16,27 czytamy, że Jezus powróci w chwale aniołów, aby dać wieczną nagrodę. W 2 TES. 1,7.8 Paweł dodaje, że Jezus przyjdzie z aniołami, w ogniu płomienistym, wymierzając karę grzesznym ludziom. Według JER. 25,33 zabici przez Pana będą leżeć od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec i nikt nie będzie ich grzebać. W JER. 4,23-27 jest powiedziane, że w czasie 1000 lat na opustoszałej ziemi nie będzie „żadnego człowieka”. A w OBJ. 20,1.2 apostoł Jan dodaje, że szatan jest związany łańcuchem okoliczności w „bezdennej otchłani”. Greckie słowo abyssos jest tym samym słowem, które zostało użyte w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu na określenie czegoś „bez kształtu i formy”. W 1 MOJŻ. 1,2 czytamy, że gdy Bóg powołał świat do istnienia, ziemia była bez kształtu i formy, ciemna, opustoszała, była otchłanią nicości, aż Bóg oddzielił suchy ląd i stworzył nowy świat pełny życia. Po raz kolejny ziemia będzie zredukowana do nicości. Grzech zostanie zniszczony. Z „otchłani” starego świata Bóg stworzy cudowny, piękny, nowy świat 2 Piotra 3,13; OBJ. 21,1-5.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK