Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > Biblia i...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

BIBLIA I FAKTY
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
2 Piotra 1,21   Święci ludzie Boży przemawiali natchnieni Duchem Świętym.
2 Tym 3,16   Całe Pismo jest natchnione przez Boga.
Ps. 119,160   Całe Słowo Boże jest prawdą.
Ps. 12,7.8   Bóg zachował swoje Słowo przez wieki.
Mat. 24,35   Słowo Boże jest wieczne.
Rzym. 15,4   Jednym z celów Bożego Słowa jest
przekazywanie nadziei.
2 Tym. 3,15   Słowo Boże obdarza nas mądrością ku zbawieniu.
Jan 5,39   Pisma objawiają Jezusa jako Zbawiciela.
2 Tym. 2,15   Kiedy studiujemy Słowo Boże, musimy je też należycie wykładać.
Jan 16,13   Jezus posłał Ducha Świętego, aby wprowadził
nas we wszelką prawdę.
1 Kor. 2,13   Kiedy otworzymy nasze serca na wpływ Ducha i będziemy rozważać duchowe rzeczy według duchowej miary, Bóg nas poprowadzi.
Izaj. 28,9.10   Odkryjemy prawdę, gdy dany tekst biblijny porównamy z innymi tekstami w Biblii.
Jan 17,17   Prawda znajduje się w Bożym Słowie.
Jan 7,17   Kiedy zbliżamy się do Słowa Bożego z otwartym umysłem, Bóg nas poprowadzi (zob. OBJ. 22,18-20).

Fakty odnośnie Biblii:

Biblia składa się z 66 ksiąg napisanych przez 44 autorów. Była pisana w ciągu ponad 1500 lat.

Dowody natchnienia Biblii obejmują:
Proroctwo — zobacz proroctwa dotyczące: Babilonu
IZAJ. 13,19-22, Tyru EZECH. 26,3-5, Sydonu EZECH. 28,21-23, Cyrusa IZAJ. 44,28; 45,1, Medo-Persji i Grecji DAN. 8,20.21 oraz miejsca urodzin Jezusa MICH. 5,1.
Archeologia — Kamień moabicki, odnaleziony w 1868 roku w Dibonie, Jordania, potwierdza ataki Moabitów na Izrael, które są opisane w
2 KRÓL. rozdz. 1 i 3.
Listy z Lachisz, odkryte w latach 1932-1938, około 38 km na północ od Berszeby — opis ataku Nebukadnezara na Jerozolimę w 586 r. p.n.e.
Zwoje znad Morza Martwego, zostały odkryte w 1948 r. Datuje się je na lata 150-170 p.n.e., zawierają całe księgi lub fragmenty ksiąg Starego Testamentu, oprócz Księgi Estery. Potwierdzają one dokładność Biblii.
Cylinder Cyrusa — opis zdobycia Babilonu przez Cyrusa oraz wyzwolenie przez niego żydowskich jeńców.
Kamień z Rozetty, odkryty w 1799 roku w Egipcie przez uczonych Napoleona, został zapisany w trzech językach — pismem hieroglificznym, demotycznym oraz po grecku. Przyczynił się do odkrycia tajemnicy hieroglifów. Zrozumienie hieroglifów pomogło potwierdzić autentyczność Biblii.
Wewnętrzna spójność — poświadczenia o biblijnym natchnieniu dotyczą także wewnętrznej spójności. W ponad trzech tysiącach miejsc mamy potwierdzenie, że Biblia jest natchniona
2 PIOTRA 1,21. Nie jest sprzeczna sama w sobie. Może być jedynie natchniona przez Boga albo jest oszustwem.
Dokładność — z całą pewnością byłoby niezrozumiałe, gdyby księga, która ukazuje swoją wielowiekową dokładność, była traktowana inaczej jak tylko jako natchniona przez Boga.
Ukazuje Chrystusa — największym dowodem natchnienia Biblii jest ukazanie Chrystusa oraz zmiany, jakie dokonują się w życiu tych, którzy ją studiują (zob.
JAN 5,39; DZ. AP. 4,12; MAT. 11,25-27).

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK