Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > postępowanie w...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW W PRACY Z POWODU SABATU

WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

1. Przestudiuj teksty dotyczące biblijnego sabatu 1 MOJŻ. 2,1-3; 2 MOJŻ. 20,8-11; EZECH. 20,12; Łuk. 4,16; DZ. AP. 13,42-44; IZAJ. 66,22.23. Być może nie jest konieczne, aby czytać wszystkie teksty. Ważne jest, abyś był przekonany o sabacie. Zajrzyj do ŚWIĘCENIE SABATU oraz SABAT.

2. Zauważ, że Bóg jest zainteresowany fizycznymi potrzebami jednostki i obiecuje je zaspokoić MAT. 6,33; FILIP. 4,19; PS. 37,23-27.

3. Są dwie ważne kwestie związane z decyzją zachowywania sabatu:

a. Kto jest rzeczywistym mistrzem? Czyjego głosu będę słuchać? RZYM. 6,16; DZ. AP. 5,29?
b. Czy posiadam dość zaufania do Boga, aby wierzyć Jego Słowu i czynić to, o czym On mówi
MAR. 11,23.24?

4. Kiedy rozmawiasz ze swoim pracodawcą, wyjaśnij mu, że przyczyna, dla której chcesz mieć wolną sobotę, ma charakter religijny. Powiedz, że niedawno zaakceptowałeś sabat siódmego dnia i pragniesz czcić Boga w tym dniu. Jesteś przekonany, na podstawie Słowa Bożego, że sobota jest sabatem z dekalogu (dziesięć przykazań), więc nie możesz gwałcić swojego sumienia. Nie chcesz stracić pracy, cenisz pracodawcę, ale pragniesz być wolny od pracy od zachodu słońca w piątek do zachodu słońca w sobotę. Powinieneś wyjaśnić, że jesteś chętny odpracować to w każdy inny dzień tygodnia, łącznie z niedzielą, albo dodatkowo każdego dnia po godzinach pracy.

5. Ci, którzy są wyznawcami Kościoła Adwentystów Dnia Siódmego, niech przedstawią pracodawcy pisemną prośbę pastora, wyjaśniającą stanowisko Biblii. To pomoże pracodawcy przekonać się, że jesteś osobą, która jest częścią ogólnoświatowego Kościoła, mającego kilkanaście milionów członków święcących sabat, którzy są znakomitymi pracownikami.

6. Przedstaw całą sprawę w modlitwie Bogu. Kiedy pójdziesz na spotkanie z pracodawcą, poproś przyjaciół aby szczerze modlili się do Pana w modlitwie wstawienniczej.

7. Pamiętaj, że nawet jeśli stracisz swoją pracę, Bóg uczci cię za podjętą przez ciebie decyzję, troszcząc się o ich potrzeby IZAJ. 56,2; 58,13.14.

Jeśli pragniesz przeczytać więcej o sabacie w ujęciu popularnonaukowym, polecamy artykuł pt. SABAT POD OBSTRZAŁEM.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK