Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > Duch...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

DUCH ŚWIĘTY
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

Jan 16,7   Jezus potwierdza, że Duch Święty jest boską Osobą, mówiąc o Nim „On”, a nie używając w stosunku do Niego zaimka bezosobowego.
Jan 16,8   Duch Święty przekonuje o grzechu.
Mat. 28,19.20   Duch Święty jest trzecią Osobą Bóstwa.
Efez. 4,30   Duch Święty może być zasmucony.
1 Mojż. 6,3   Duch Święty „zmaga” się z nami, prowadząc nas do tego, aby nasze uczynki były dobre.
Rzym. 8,26   Duch Święty wstawia się za nami.
Rzym. 8,27   Duch posiada rozum.
Rzym. 8,16   Duch składa świadectwo, że jesteśmy dziećmi Bożymi.
Gal. 5,22-26   Duch Święty powoduje, że w naszym życiu widać Jego owoc.
Ezech. 36,26.27   Duch Święty pracuje nad przekształceniem naszego charakteru, dając nam nowe serce.
1 Mojż. 1,2   Duch uczestniczył razem z Ojcem i Synem w dziele stworzenia, uczestniczy również w ponownym stworzeniu.
Rzym. 8,11   Dzięki Jezusowi nie musimy obawiać się śmierci, przez moc Ducha Świętego wzbudzi On swój wierny lud.
Jan 16,13.14   Duch Święty wprowadza nas we wszelką prawdę.
Jan 14,26   Duch Święty jest nauczycielem od Boga.
Mat. 12,31.32   Stałe odrzucanie przekonywającej, nawracającej, pouczającej mocy Ducha Świętego jest popełnianiem wiecznego, nieprzebaczalnego grzechu.
Rzym. 8,14   Gdy pozwolimy Duchowi Świętemu kierować naszym życiem, stajemy się synami i córkami Boga.

Najczęściej stawiane pytania dotyczące Ducha Świętego:

Czego Biblia uczy na temat języków?

Poniższe punkty powinny być starannie przeanalizowane, zanim będziemy rozważać temat daru języków.
1. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich czytamy, że języki, które apostołowie otrzymali w darze, były rzeczywistymi językami, służącymi do przełamania bariery językowej w celu przekazania ewangelii i potwierdzenia prawdy
DZ. AP. 2,4-8.
2. Słowo glosolalia oznacza języki (zob.
OBJ. 14,6).
3. W Dziejach Apostolskich znajdują się tylko trzy wzmianki na temat języków
DZ. AP. rozdz. 2.10.19. W każdym przypadku są obecni ludzie z innych grup językowych.

a. W Dziejach Apostolskich rozdz. 2 czytamy o rzeczywistych językach (w. 8.11).
b. Korneliusz i jego domownicy po zaakceptowaniu i przyjęciu Jezusa mówili językami
DZ. AP. 10,46. Piotr był Żydem, Korneliusz był Grekiem. Korneliusz posługiwał się językiem, który rozumiał Piotr. To potwierdziło w umyśle Piotra rzeczywistość nawrócenia Korneliusza (w DZ. AP. 11,17 znajdujemy potwierdzenie, że był to ten sam dar, który otrzymali uczniowie).

4. Paweł miał problem z Kościołem w Koryncie. Kościół ten był często zamieszany w spory i konflikty. W Koryncie Paweł próbował kontrolować nadużywanie tego oryginalnego daru. Podał co do tej sprawy następujące wskazówki:

a. tylko jedna osoba może mówić w danym czasie 1 KOR. 14,27;
b. zawsze powinien być obecny tłumacz
1 KOR. 14,28;
c. Najwyżej dwie albo trzy osoby mogą mówić na jednym spotkaniu
1 KOR. 14,27;
d. mówca rozumie i kontroluje to, co zostało powiedziane
1 KOR. 14,32;
e. Bóg nie jest autorem zamieszania
1 KOR. 14,33.

5. Zalecenia Pawła dotyczyły rozumnej komunikacji między ludźmi 1 KOR. 14,9.19.
6. Ponieważ Duch Święty jakby przekłada nasze modlitwy na język niebiański, wstawia się za nami przed Bożym tronem, nie jest więc konieczne, abyśmy mówili językami, których nie rozumiemy
RZYM. 8,26.
7. Skoro największym darem, jaki Bóg nam dał, jest nasz umysł, bardzo niebezpiecznie jest pozwolić innym mocom go kontrolować. Umysł jest siedzibą inteligencji. Możemy czcić naszego Boga w świadomości umysłu. Jakakolwiek forma kultu, która omija umysł, może stanowić emocjonalną manipulację
FILIP. 2,5.
8. Mówienie językami to tylko jeden z darów duchowych. Nie jest to oznaka napełnienia Duchem Świętym — takim znakiem jest świadczenie
DZ. AP. 1,6-8! Nie każdy otrzyma dar mówienia językami (rzeczywistymi językami), aby głosić ewangelię. Jeżeli będzie to potrzebne do rozwijania Bożego dzieła, wtedy On udzieli go 1 KOR. 12,6-11.18.29.30.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK