Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > teksty dotyczące...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

TEKSTY
DOTYCZĄCE SIÓDMEGO DNIA
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
2 Mojż. 31,17.18   Sabat jest znakiem na wieki pomiędzy Bogiem i Jego ludem.
Ezech. 20,12   Sabat jest symbolem uświęcenia.
Hebr. 4,4-6.9   Sabat symbolizuje nasz odpoczynek w Jezusie, powierzając Jemu sprawę naszego zbawienia.
Łuk. 23,56   Najbliżsi naśladowcy Jezusa nie ośmielili się namaścić Jego ciała w sabat. Z całą pewnością sabat nie został przybity do krzyża, ponieważ Jego naśladowcy zachowywali go po Jego śmierci.
Łuk. 24,1   Kobiety (niewiasty), które razem z Jezusem przybyły z Galilei, przyszły do grobu, aby namaścić Jego ciało pierwszego dnia tygodnia.
Mat. 28,1   Maria Magdalena i druga Maria przyszły do grobu pierwszego dnia tygodnia.
Mar. 16,2   Salome też przyszła do grobu pierwszego dnia tygodnia.
Mar. 16,9   Jezus został wzbudzony z martwych pierwszego dnia tygodnia.
Jan 20,1   Maria odwiedziła grób, gdy było jeszcze ciemno. (Zauważ, że powyższe teksty z całą pewnością nie mogą wskazywać na to, że pierwsi chrześcijanie nadawali niedzieli jakikolwiek sakralny charakter. Wtedy nie wiedzieli nawet, iż Jezus zmartwychwstał).
Rzym. 6,3-5   Symbolem zmartwychwstania jest chrzest przez zanurzenie, a nie kult niedzieli.
Dz. Ap. 20,7   W czasie spotkania, w sobotę wieczorem, które przypadało na nocną część pierwszego dnia tygodnia, Paweł nauczał aż do północy. Następnego dnia, w niedzielę, podróżował pieszo do Troady, a następnie wsiadł na łódź. Paweł na pewno nie świętował niedzieli.
Jan 20,19   Uczniowie zgromadzili się pierwszego dnia tygodnia, nie w celu nabożeństwa, ale dlatego, że się obawiali Żydów.
1 Kor. 16,2   Wyrażenie „u siebie” wskazuje, że ktoś czyni to w swoim domu. Język oryginału odnosi się do kolekty. Sabat minął. Jest pierwszy dzień tygodnia — dobra okazja do zamknięcia rachunków, odłożenia darów.
1 Mojż. 2,1-3   Bóg pobłogosławił sabat siódmego dnia w czasie stworzenia.
Rzym. 13,10   Miłość do Boga każe nam być posłusznymi sługami, którzy spełniają, albo zachowują prawo.
Mat. 5,17   Jezus nie przyszedł, by znieść prawo, ale by je wypełnić.
Rzym. 8,4   Kiedy przyjdziemy do Niego w Jego Duchu, On umożliwi nam zachowywanie Jego prawa.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK