Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > unicestwienie...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

UNICESTWIENIE
BEZBOŻNYCH
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Jer. 31,3   Miłość jest istotą Bożego charakteru.
2 Piotra 3,9   Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął.
Hebr. 12,29   Bóg jest ogniem trawiącym w stosunku do grzechu, bez względu na to, gdzie on występuje.
Mal. 3,19-21   Grzesznicy będą ostatecznie spaleni lub zamienieni w proch.
Ps. 37,10   Bezbożnych nie będzie.
Ps. 37,20   Bezbożni wyginą i pójdą z dymem.
Ps 37,36   Bezbożnych nie będzie można znaleźć.
Mat. 25,46   Kara będzie wieczna. Zauważ, że w tekście nie jest powiedziane, że będzie wieczne karanie. Jest to jednorazowa kara, której skutek posiada wieczny wymiar.
Judy 7   Sodoma i Gomora są przykładami wiecznej kary i wiecznego ognia. Miasta te leżą obecnie w ruinie na dnie Morza Martwego (hipoteza).
2 Piotra 2,6   Miasta Sodoma i Gomora są obrócone w popiół.
Mat. 3,10-12   Ogień nie może być ugaszony ani stłumiony, aż zakończy swoje dzieło całkowitego zniszczenia grzechu we wszechświecie.
Jer. 17,19-27   Jerozolima została zniszczona przez nieugaszony ogień, którego ludzkie ręce nie mogły stłumić. Zakończył dzieło całkowitego zniszczenia Jerozolimy, ale Jerozolima nie płonie dzisiaj.
Obj. 20,10   Bezbożni zostaną unicestwieni na zawsze. Na wieki nie zawsze oznacza nie kończącą się egzystencję. Dosłownie przetłumaczone znaczy: „aż do końca wieku”.
2 Mojż. 21,6 BG   Niewolnik powinien służyć swojemu Panu na wieki, lub inaczej mówiąc tak długo jak żyje.
1 Sam. 1,22.28   Anna ofiarowała Samuela Panu na zawsze, albo tak długo, jak długo będzie on żył.
2 Piotra 2,4   Źli aniołowie wraz ze wszystkimi bezbożnymi są zachowani na sąd. Piekło teraz nie płonie.
Obj. 20,9   Ogień zstąpi od Boga z nieba i pochłonie bezbożnych. Zostaną oni całkowicie zniszczeni.
Ezech. 28,17.18   Szatan zostanie całkowicie spalony.
Izaj. 47,14   Ogień będzie płonąć samoistnie, bez węgla.
Abd. 16   Bezbożnych nie będzie.
2 Piotra 3,12.13   Stary świat zostanie unicestwiony, a Bóg stworzy nowe niebo i nową ziemię.

Najczęściej stawiane pytania dotyczące unicestwienia bezbożnych:

Czy piekło jest obecnie płonącym ogniskiem w centrum ziemi?

Według Biblii, ostateczne zniszczenie bezbożnych nastąpi w czasie końca. Bezbożni są zachowani na sąd 2 PIOTRA 2,4. Nasz Bóg jest ogniem trawiącym grzech, gdziekolwiek jest on znaleziony HEBR. 12,29. W czasie końca ogień piekielny pochodzić będzie z nieba, a nie z jakiegoś gorącego miejsca na ziemi OBJ. 20,9. Grzesznicy zostaną całkowicie unicestwieni. Zostaną wytraceni z ziemi (zob. PRZYP. 2,22; PS. 37,9.10.20.34.38). Zostaną zamienieni w popiół MAL. 3,19-21. To końcowe zniszczenie nastąpi po milenium, czyli 1000 lat (OBJ. 20,5), w czasie zmartwychwstania potępionych JAN 5,28.29.

Co należy powiedzieć o tekstach, według których bezbożni będą się palić na wieki (np. Obj. 20,10)?

Słowo „na wieki” może być w tekście biblijnym przetłumaczone dosłownie „aż do końca wieku”, albo tak długo, jak będzie żył. Bezbożni są strawieni, spaleni, zamienieni w popiół MAL. 3,19-21. Wiek grzechu i śmierci się skończył. Bóg wprowadza w nowy wiek (zob. OBJ. 21,1-4). Bóg tworzy nowe niebo i nową ziemię, gdzie nie ma już płaczu, śmierci, choroby i bólu. W Starym Testamencie niewolnik służył swojemu panu na wieki 2 MOJŻ. 21,6 BG. Anna przyprowadziła swojego syna Samuela do świątyni na zawsze 1 SAM. 1,22. W obu przypadkach dotyczy to okresu długości ich życia. W 1 SAM. 1,28 wyraźnie stwierdzono, że „po wszystkie dni życia będzie oddany Panu”. Jonasz używa nawet wyrażenia „na wieki”, aby opisać swoje doświadczenie w brzuchu wielkiej ryby (zob. JONASZ 2,7 BG). „Na wieki” dotyczyło określonego, a nie nieokreślonego czasu. Trwało to tak długo, jak długo określił to Pan, aż do końca wieku, albo tak długo, jak długo Jonasz mógł żyć w takim środowisku. Kara dla bezbożnych będzie wieczna MAT. 25,46. Zostaną strawieni. Spaleni na popiół, zostaną unicestwieni na wieki. Nie jest to wieczne „karanie” lub ciągły stan tortur. Koncepcja wiecznie płonącego piekła uczyniłaby z Boga kosmiczne monstrum, które cieszy się z unicestwiania swoich stworzeń. Kochający Bóg musi usunąć grzech ze Wszechświata, albo grzech zniszczy nie tylko naszą planetę. Podobnie chirurg w czasie operacji raka musi wyciąć chore ciało, mimo że jest to bolesne.

Jaki jest sens wyrażenia „wieczny ogień”?

Sodoma i Gomora, dwa starożytne miasta przepełnione grzechem zostały strawione przez ogień z nieba. Biblia stwierdza, że były one spalone wiecznym ogniem JUDY 7. Wspomniane miasta nie płoną dzisiaj. Jedno i drugie hipotetycznie leży w ruinie na dnie Morza Martwego. Według 2 PIOTRA 2,6 zostały zamienione w popiół. Wieczny ogień to ten, którego skutki są wieczne, który całkowicie unicestwia na wieki.

Czy w Biblii nie jest powiedziane o ogniu, którego nie można ugasić? (patrz Mar. 9,43.48)?

Ogień, który nie może być ugaszony jest tym, którego nie potrafią ugasić ludzkie dłonie. Trawi on wszystko całkowicie. Na skutek nieposłuszeństwa Żydów Jerozolima został zniszczona przez Tytusa w 70 r. n.e. Miasto zostało zniszczone ogniem nieugaszonym. W JER. 17,27 można przeczytać proroctwo dotyczące tego zniszczenia: „ogień (...) pochłonie pałace Jeruzalem, i nie zgaśnie”. Jerozolima nie płonie jednak dzisiaj. Ogień zakończył swoją pracę.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK