Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > próba zmiany...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Jan 17,17   „Słowo twoje jest prawdą”.
Przyp. 23,23   Zdobywaj prawdę i nie sprzedawaj jej.
Hebr. 13,8   Jezus Chrystus ten sam wczoraj, dzisiaj i na wieki.
Ps. 89,35   „Nie naruszę przymierza [prawa] mego”.
2 Mojż. 31,18   Przykazania zapisane palcem Bożym.
Mat. 5,17.18   Jezus przyszedł, aby wypełnić, a nie rozwiązać Boże prawo.
1 Mojż. 2,1-3   Sabat został pobłogosławiony i poświęcony w Edenie.
Łuk. 4,16   Pan Jezus święcił sabat.
Dz. Ap. 13,42-44   Apostoł Paweł święcił sabat.
Dz. Ap. 20,28-31   Pojawienie się odstępstwa w Kościele wczesnochrześcijańskim zostało przepowiedziane.
Dan. 8,12   Prawda została powalona na ziemię.
Dan. 7,25   Próba dokonania zmiany w Bożym prawie.
Izaj. 8,16 (BG)   Zapieczętowanie prawa.
2 Mojż. 20,8-11   Sabat posiada trzy elementy oficjalnej, niebiańskiej, królewskiej pieczęci: Imię Boga, Jego tytuł oraz Jego terytorium.
Obj. 7,1-3   Przed końcem lud Boży otrzyma pieczęć w postaci sabatu.
Obj. 14,7.12   Ostatnie Boże poselstwo wzywa nas do oddawania czci Stwórcy i zachowywania Bożych przykazań.
 
 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK