Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > Bóstwo...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

BÓSTWO CHRYSTUSA
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

     
Mat. 1,23   Immanuel — „Bóg z nami”.
Jan 1,1   Słowo było Bogiem, Słowo (Jezus) stało się ciałem (w. 14).
Jan 17,5.24   Jezus istniał wraz z Ojcem przed stworzeniem tego świata.
Jan 8,58   Jezus stwierdził, że był samoistny, był Tym, który powiedział „Jam jest”, był Tym, który istniał przed Abrahamem.
2 Mojż. 3,14   „Jestem, który jestem” jest imieniem Boga.
Łuk. 5,20-24   Jezus odpuszczał grzechy, tylko Bóg może to uczynić.
Jan 20,28   Tomasz potwierdził, że Jezus był zarówno Panem, jak i Bogiem.
Hebr. 1,5-9   Ojciec zwraca się do Syna jako do Boga.
Izaj. 9,6   Jezus jest wieczny i nieprzemijający.
Mich. 5,1   Początki Chrystusa są od prawieku.
1 Tym. 6,15.16   Jezus posiada nieśmiertelność.
Obj. 1,18   Jezus jest pierwszym i ostatnim, posiada
klucze śmierci.
Filip. 2,5-11   Jezus dobrowolnie zrezygnował ze swoich
boskich przywilejów, aby się stać Zbawicielem.

Często stawiane pytanie dotyczące boskości Chrystusa:

Czy Biblia nie naucza, że Jezus był pierworodnym wszelkiego stworzenia i jako taki był istotą stworzoną, która nie współistnieje z Ojcem od wieczności?

Tekst, o którym mowa w pytaniu, jest zapisany w KOL. 1,15. Jezus nazwany jest tam pierworodnym wszelkiego stworzenia. Greckie słowo użyte tutaj to prototokos, co znaczy „wybitny”, „wyróżniający się”, „górujący” — ten, który posiada prerogatywy i przywileje Boga. Jezus jest pierworodnym nie w znaczeniu czasowym, lecz w sensie przywileju. Wszystkie przywileje należące do pierworodnego są Jego. Dawid był ósmym synem Jessego, jednak zawsze jest nazywany pierworodnym. Jezus stwierdził: „Jam jest” JAN 8,58 — odnosi się to do kogoś, kto sam istnieje. Powiedział: „pierwej niż Abraham był, jam jest”. Prorok Izajasz nazywa Go wiecznym Ojcem IZAJ. 9,6. Micheasz stwierdza, że Jego pochodzenie jest od wieczności MICH. 5,1. Jan potwierdza to: Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo” JAN 1,1. Jezus posiadał przywileje i prerogatywy Boga. Podkreślał swoją równość z Bogiem, niczego nie przywłaszczył sobie, kiedy upadł świat. Dobrowolnie opuścił niebo i stał się człowiekiem. Zamieszkał w ludzkim ciele; walczył z pokusami tak jak my i zwyciężył w naszym imieniu FILIP. 2,5-11; HEBR. 2,14.17.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK