Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > studia > pokonać...    

BIBLIA I FAKTY

BÓG

POCHODZENIE ZŁA

PROROCTWA NA TEMAT MESJASZA

BÓSTWO CHRYSTUSA

ZBAWIENIE

WYZNANIE I PRZEBACZENIE

WYJAŚNIENIE
PRZYSZŁOŚCI EUROPY

SPOSÓB POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

ZNAKI POWTÓRNEGO PRZYJŚCIA

SĄD

PRAWO BOŻE

SABAT

TEKSTY DOTYCZĄCE
SIÓDMEGO DNIA

PRÓBA ZMIANY
W BOŻYM PRAWIE

ŚWIĘCENIE SABATU

WIARA

ZDROWIE

STAN UMARŁYCH

MILENIUM - TYSIĄC LAT POKOJU

NIEBO

UNICESTWIENIE BEZBOŻNYCH

ZNAK BESTII

PRAWDZIWY KOŚCIÓŁ

DUCHOWY BABILON

DAR PROROCTWA

CHRZEST

DZIESIĘCINA ALBO CHRZEŚCIJAŃSKIE SZAFARSTWO

CHRZEŚCIJAŃSKIE STANDARDY

DUCH ŚWIĘTY

 

 

POKONAĆ DEPRESJĘ
WSPÓLNE STUDIOWANIE BIBLII
www.studia.nadzieja.pl

Depresja w różnym stopniu dotyka tysięcy ludzi. Niektóre depresje są tak głębokie, że do ich opanowania potrzebna jest pomoc medyczna, psychologiczna oraz duchowa moc. Biblijne wskazówki, podane poniżej, pomogą ci nieść pomoc tym, którzy są w depresji.

Definicja depresji: depresja to stan zniechęcenia — teraźniejszość nie cieszy, nie ma w niej odrobiny radości, problemy wydają się przygniatać, a w przyszłości nie widać żadnej nadziei.

Nie jesteś sam w swoich odczuciach. Wielcy mężowie wiary, biblijni giganci, odczuwali zniechęcenie.

1. Spójrz na przykład na Dawida (zob. PS. 6,7.8; 40,13; 88). W chwilach zniechęcenia Dawid odkrył następujące zasady pokonywania tego uczucia:

a. Bóg nie zapomina o nas, gdy ogarnia nas rozczarowanie PS. 16,8; 139,7-17.
b. Zaufanie i wiara prowadzą nas do radości nawet w trudnym czasie
PS. 5,12; 28,7.8.
c. Bóg wykorzystuje próby i nieszczęścia, aby przyciągnąć nas bliżej siebie. W każdej próbie słyszymy wezwanie do modlitwy
PS. 119,67.71; 62,9.
d. W czasie próby Bóg w pełni kontroluje nasze życie
PS. 118, 6.8.14.17.

2. Oddawanie chwały i dziękowanie w chwilach depresji jest kluczem do wybawienia z tego stanu PS. 118,1; 113,3; 71,1-3.8.24; 59,17.

3. Bóg pragnie, abyśmy zwrócili się do niego wtedy, gdy popadamy w depresję. Cieszy się, gdy może odpowiadać na nasze modlitwy PS. 61,3; 60,8.14; 56,4.9.12.

4. Nie wyznane grzechy doprowadzają do tego, że masz poczucie winy, które z kolei może być przyczyną depresji. Jeżeli czujesz się winny z powodu szczególnych grzechów, zastosuj się do biblijnej rady PS. 38,18.19 [powiedz Bogu o swoim poczuciu winy]; 1 JANA 1,9 [wyznaj swój grzech].

5. Módl się słowami Psalmu 51 i uwierz, że przez wiarę Bóg może przebaczyć twoje grzechy. Jeżeli masz ogólne lub niewyraźne poczucie winy, wypełnij swój umysł myślą: „Bóg kocha mnie, akceptuje mnie i przyjmuje mnie jako swoje dziecko” 1 TYM. 2,3-6; 2 PIOTRA 3,9; EFEZ. 1,3-7.

6. Depresja może czasami pojawić się z powodów fizycznych. Po wielkim triumfie nad kapłanami Baala na górze Karmel Eliasz popadł w taką depresję, iż pragnął umrzeć (pamiętaj, że był to człowiek, którego Bóg przemienił, i który nie miał kontaktu ze śmiercią!). Zmęczony, głodny, krańcowo wyczerpany z powodu napięć w dniu pełnym stresu, Eliasz na skutek groźby ze strony Jezebel „upadł” pod wpływem przygnębiających myśli. Czytaj 1 KRÓL. 19,1-4. Bożą odpowiedzią na depresję Eliasza był dobry, pokrzepiający sen, posiłek i słowa zachęty (zob. 1 KRÓL. 19,5-13).

7. W czasie pobytu w więzieniu w Rzymie Paweł odkrył następujące zasady jako antidotum na zniechęcenie:

a. poczucie Bożej suwerenności FILIP. 1,12.
b. Pragnienie wywyższenia Chrystusa we wszystkich sytuacjach
FILIP. 1,20.
c. Modlitwa i dziękowanie w czasie próby
FILIP. 4,6.
d. Radość w doświadczeniu
FILIP. 4,4.
e. Odczucie, że Bóg był większy niż jego (Pawła) problemy i może zaspokoić wszystkie jego potrzeby
FILIP. 4,13.19.

 

 

ODKRYWANIE PRAWDY

ZASADY MODLITWY. W JAKI SPOSÓB NAPRAWDĘ
OTRZYMAĆ ODPOWIEDŹ?

JAK MOGĘ STAĆ SIĘ CHRZEŚCIJANINEM?

POMOC W PODEJMOWANIU DECYZJI

W JAKI SPOSÓB WZMOCNIĆ SWOJĄ WIARĘ?

POSTĘPOWANIE Z GNIEWEM, GORYCZĄ I URAZĄ

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU POKUSZENIA

POMOC DLA TYCH, KTÓRZY
MAJĄ POCZUCIE NIŻSZOŚCI

W OBLICZU STRACHU

ZMAGANIE SIĘ Z SAMOTNOŚCIĄ

POKONAĆ DEPRESJĘ

LECZENIE RAN Z DZIECIŃSTWA

SIEDEM KROKÓW DO PORZUCENIA NAŁOGU PALENIA

POSTĘPOWANIE
W PRZYPADKU PROBLEMÓW
W PRACY Z POWODU SABATU

HISTORYCZNE STWIERDZENIA
NA TEMAT SABATU

 

   

[]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK