Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > infoBiblia > biblijne obietnice    

ABORCJA

AIDS

ALKOHOL

AMULETY

ANIOŁOWIE

ANTYCHRYST

ASTROLOGIA

BAĆ SIĘ BOGA

BAŁWOCHWALSTWO

BEZSTRONNOŚĆ

BIBLIA

BIBLIJNE NAUKI

BIBLIJNE OBIETNICE

BIEG

BIZNES

BIŻUTERIA

BLIŹNI

BÓG

BOGACTWO

BOŻE DZIECI

BOŻE SŁOWO

CHCIWOŚĆ

CHRZEŚCIJAŃSTWO

CHRZEST

CIAŁO

CUDA

CUDZOŁÓSTWO

CZŁOWIECZEŃSTWO

DARY

DEMONY

DEPRESJA

DIETA

DŁUGI / WIERZYTELNOŚCI

DNI OSTATECZNE

DOBRA NOWINA

DOBRY / DOBROĆ

DOJRZAŁOŚĆ

DOKTRYNY

DROBNE SPRAWY

DUCH ŚWIĘTY

DZIECI

DZIEDZICTWO

EWANGELIA

EWANGELIZACJA

FAŁSZYWI CHRYSTUSOWIE

FAŁSZYWY CHRYSTUS

FAWORYZOWANIE

FUNDAMENT

GŁUPOTA

GNIEW

GORYCZ

GOŚCINNOŚĆ

HEREZJA / ODSTĘPSTWO

HISTORIA

HOMOSEKSUALIZM

IMIONA

INWALIDZTWO

INWESTYCJE

ISLAM

JEZUS CHRYSTUS

KARCENIE

KAZIRODZTWO

KŁAMSTWO

KŁÓTNIE I SPORY

KONSEKWENCJE

KOŚCIÓŁ

KRYTYKA

LEGALIZM

LENISTWO

LITOŚĆ

LOJALNOŚĆ

ŁAGODNOŚĆ

ŁASKA

MAGIA

MAŁŻEŃSTWO

MEDYTACJA

MĘŻOWIE / MĄŻ

MIŁOŚĆ

MIŁOSIERDZIE

MORDERSTWO

MOTYWY

MUZYKA

NADZIEJA

NAPOMINANIE

NAŚLADOWAĆ JEZUSA

NATCHNIENIE

NAWYKI

NIEBO

NIECIERPLIWOŚĆ

NIEMOŻLIWE

NIEPEWNOŚĆ

NIEPOSŁUSZEŃSTWO

NIEPOWODZENIA

NIEPRZYJACIELE

NIEŚMIAŁOŚĆ

NIESPRAWIEDLIWOŚĆ

NIEUCZCIWOŚĆ

NIEZMIENNOŚĆ

NOWE PRZYMIERZE

NOWE ŻYCIE

 

BIBLIJNE
OBIETNICE

www.infobiblia.nadzieja.pl

Bóg zawsze dotrzymuje obietnic, które nam daje. Biblia mówi: „Albowiem Syn Boży Chrystus Jezus, którego wam zwiastowaliśmy, ja i Sylwan, i Tymoteusz, nie był równocześnie «Tak» i «Nie», lecz w nim było tylko «Tak». Bo obietnice Boże, ile ich było, w nim znalazły swoje «Tak»; dlatego też przez niego mówimy «Amen» ku chwale Bożej.” 2 KOR. 1,19-20 (BW)

Bóg nigdy nie cofa i nie zmienia Swoich obietnic. Biblia mówi: „Trzymajmy się niewzruszenie nadziei, którą wyznajemy, bo wierny jest Ten, który dał obietnicę.” HEBR. 10,23 (BW). „Ale łaski mojej nie odmówię mu, Ani też nie złamię wierności mojej.” PS. 89,34 (BW)

Boże obietnice są niezawodne. Biblia mówi: „A oto ja idę dziś drogą całej ziemi; poznajcie tedy całym swoim sercem i całą swoją duszą, że nie zawiodła żadna z tych wszystkich dobrych obietnic, jakie dał wam Pan, Bóg wasz; wszystkie się wam wypełniły, a nie zawiodło z nich żadne słowo.” JOZ. 23,14 (BW)

Bóg obiecał nam wieczne życie. Biblia mówi: „A obietnica, którą sam nam dał, to żywot wieczny” 1 JANA 2,25 (BW)

Bóg dokonuje rzeczy, które ludziom wydają się niemożliwe do zrobienia. Biblia mówi: „On zaś rzekł: Co niemożliwego jest u ludzi, możliwe jest u Boga.” ŁUK. 18,27 (BW)

Obiecano nam nowe serca i nowe pragnienia. Biblia mówi: „I dam wam serce nowe i tchnę w was nowego ducha. Zabiorę wam wasze serca kamienne i włożę w was serca z żywego ciała.” EZECH. 36,26 (BWP)

Bóg obiecał nam odpuszczenie grzechów. Biblia mówi: „Jeśli wyznajemy grzechy swoje, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy, i oczyści nas od wszelkiej nieprawości.” 1 JANA 1,9 (BW). Obiecał nam także nowy charakter, który jest owocem Ducha Świętego. Biblia mówi: „Owocem zaś Ducha są: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość...” GAL. 5,22-23 (BW)

Bóg obiecał chronić nas przed troskami i obawami. Biblia mówi: „Szukałem Pana i odpowiedział mi, I uchronił mnie od wszystkich obaw moich.” PS. 34,5 (BW)

Bóg obiecał wybawienie dla naszych dzieci. Biblia mówi: „...Ja rozprawię się z twoimi przeciwnikami i Ja wybawię twoich synów.” IZAJ. 49,25 (BW)

Jedną z Bożych obietnic jest dar Ducha Świętego. Biblia mówi: „Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą.” ŁUK. 11,13 (BW)

Wszystkie nasze potrzeby będą zaspokojone. Biblia mówi: „A Bóg mój zaspokoi wszelką potrzebę waszą według bogactwa swego w chwale, w Chrystusie Jezusie.” FILIP. 4,19 (BW)

Bóg nie odmówi nam żadnej dobrej rzeczy. Biblia mówi: „Albowiem słońcem i tarczą jest Pan, Bóg, Łaski i chwały udziela Pan, Nie odmawia tego, co dobre, tym, Którzy żyją w niewinności.” PS. 84,12 (BW)

On obiecał nam mądrość. Biblia mówi: “A jeśli komu z was brak mądrości, niech prosi Boga, który wszystkich obdarza chętnie i bez wypominania, a będzie mu dana.” JAK. 1,5 (BW)

Bóg obiecał pokój tym, którzy dochowują Mu wierności. Biblia mówi: „Temu, którego umysł jest stały, zachowujesz pokój, pokój mówię; bo tobie zaufał.” IZAJ. 26,3 (BW)

Bóg obiecał nam ochronę przed pokusami. Biblia mówi: „Dotąd nie przyszło na was pokuszenie, które by przekraczało siły ludzkie; lecz Bóg jest wierny i nie dopuści, abyście byli kuszeni ponad siły wasze, ale z pokuszeniem da i wyjście, abyście je mogli znieść.” 1 KOR. 10,13 (BW)

Bóg obiecał nam zdrowie i uleczenie ran. Biblia mówi: „Albowiem przywrócę ci zdrowie i z ran ciebie uleczę...” JER. 30,17 (BT)

Według Bożych obietnic mamy zapewnioną ochronę przed nieszczęściami i wszelkim złem. Biblia mówi: „Żadne nieszczęście na ciebie nie spadnie, nic nie zagraża twemu namiotowi.” PS. 91,10 (BWP)

Jezus obiecał, że umarli powstaną do nowego życia. Biblia mówi: „Nie dziwcie się temu, gdyż nadchodzi godzina, kiedy wszyscy w grobach usłyszą głos jego; i wyjdą ci, co dobrze czynili, by powstać do życia; a inni, którzy źle czynili, by powstać na sąd.” JAN 5,28-29 (BW)

Chrystus obiecał, że przyjdzie znowu i weźmie nas do Siebie. Biblia mówi: „W domu Ojca mego wiele jest mieszkań; gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział. Idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście, gdzie Ja jestem, i wy byli.” JAN 14,2-3 (BW)

Bóg obiecał, że zniszczy śmierć, ból i cierpienia. Biblia mówi: „I otrze wszelką łzę z oczu ich, i śmierci już nie będzie; ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie; albowiem pierwsze rzeczy przeminęły.” OBJ. 21,4 (BW)

stosowane skróty:
BW
- Biblia Warszawska (tzw. Nowy Przekład)
BT
- Biblia Tysiąclecia
BWP
- Biblia Warszawsko-Praska (Biblia ks. Romaniuka)
 

 

OBŁUDA

OBOJĘTNOŚĆ

OBYWATELSTWO

OCHRONA ŚRODOWISKA

OCZEKIWANIA

ODDANIE

ODWAGA

OFIARY

OKAZJE

OKULTYZM

OSĄDZAĆ

OWOCE

PIEKŁO

PIĘKNO

PIENIĄDZE

PLOTKI

POCIESZENIE

PODEJMOWANIE DECYZJI

POJMOWANIE

POKORA

POMOC

POMOC CHORYM I CIERPIĄCYM

POSŁUSZEŃSTWO

POŚREDNIK

POST

POŚWIĘCENIE

POTRZEBY

POŻYCZKI

POŻĄDAĆ

PRACA

PRACOWNIK

PRAWO BOŻE

PRAWOŚĆ

PRZEBACZENIE

PRZEMIANA

PRZEMOC SEKSUALNA

PRZYJAŹŃ

PRZYRODA

PRZYWÓDZTWO

RADOŚĆ

RANDKI

RANDKI A SEKS

ROZMOWA

ROZRYWKA

ROZWÓD

ROZWÓJ

RZĄD

SĄD BOŻY

SAMOTNOŚĆ

SAMOZADOWOLENIE

SERCE

SŁUCHAĆ

ŚMIERĆ

SMUTEK

SPIRYTYZM

STRACH

STWORZENIE

STYL ŻYCIA

ŚWIATŁO

ŚWIĘTOŚĆ

SZACUNEK

TALIZMANY

TYSIĄCLECIE

UBIÓR

UCZCIWOŚĆ / NIEUCZCIWOŚĆ

UCZĘSZCZANIE DO KOŚCIOŁA

ULEGANIE POKUSOM

UMYSŁ

UPADKI

UPIJANIE SIĘ

UZDRAWIANIE

WĄTPIĆ

WDZIĘCZNOŚĆ

WIARA

WIECZERZA PAŃSKA

WIELKOŚĆ

WIERNOŚĆ

WIERZYĆ

WINA

WRAŻENIE

WRÓŻBIARSTWO

WULGARNE SŁOWNICTWO

WYCHOWANIE DZIECI

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY

WYMÓWKA

WYZNACZANIE CELÓW

WYZNANIE GRZECHÓW

ZACHĘTA

ZADOWOLENIE

ZANIEDBANIE

ZAPAMIĘTYWANIE

ZARZĄDZANIE

ZAŻENOWANIE

ZBŁĄDZIĆ

ZDECYDOWANIE

ZDROWIE

ZMARTWIENIA I TROSKI

ZNIECHĘCENIE

ZNIEWAGA

ZOOFILIA

ŻYCIE

ŻYCIE WIECZNE

   

 

[w górę]

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

   
      
   

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK