Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > rodzina on-line > listy do zakochanych > czy to jest...  
 

CZY TO JEST
RZECZYWIŚCIE MIŁOŚĆ?
ELLEN G. WHITE

Szatan usilnie stara się tak wpłynąć na tych, którzy są całkowicie do siebie nie dopasowani, by połączyli swoje zainteresowania. Uwielbia tę pracę, ponieważ dzięki temu może przysporzyć niedoli i bezdennych nieszczęść ludzkiej rodzinie w większej mierze, niż gdyby wykorzystywał swe zdolności w jakiejkolwiek innej dziedzinie.[1]

Wiele małżeństw jest w stanie wytwarzać tylko atmosferę niezgody, a jednak młodzież skłania się do zawierania nieprzemyślanego związku, ponieważ szatan wmawia jej, że trzeba wstąpić w związek małżeński, aby być szczęśliwym. Tymczasem brak samokontroli i niemożność utrzymania rodziny są w przyszłości przyczyną nieszczęścia. Ci, którzy nie chcą się dostosować do usposobienia partnera, aby uniknąć sporów i niezgody, nie powinni podejmować tego kroku.[2] Małżeństwo powinno być przedmiotem rozważań, a nie sprawą impulsu.[3]

CZY TO JEST PRAWDZIWA MIŁOŚĆ?

Prawdziwa miłość jest wzniosłą i świętą zasadą, której charakter jest zupełnie inny niż miłości zrodzonej pod wpływem impulsu i nagle znikającej, gdy zostaje poddana ciężkiej próbie.[4]

Prawdziwa miłość nie jest silną, płomienną i popędliwą namiętnością, wprost przeciwnie, jest spokojna i głęboka w swej naturze, nie kieruje się powierzchownością, dla niej ważniejszy bowiem jest wewnętrzny człowiek. Jest mądra i roztropna, a jej poświęcenie się jest prawdziwe i trwałe.[5]

Miłość jest cennym darem, który otrzymujemy od Jezusa. Czysta i święta miłość nie jest odczuciem, ale zasadą. Ci, których pobudza do działania prawdziwa miłość, nie są nierozsądni ani ślepi.[6]

Łagodność, delikatność, wyrozumiałość, cierpliwość, znoszenie i spodziewanie się wszystkiego — to owoce rosnące na cennym drzewie miłości, które otrzymuje wzrost z nieba. To drzewo, jeśli się o niego dba, okaże się drzewem wiecznie zielonym. Jego gałęzie nie będą usychały, a liście więdły. Jest ono nieśmiertelne, wieczne, gdyż stale jest zraszane rosą z nieba.[7] [w górę]

MIŁOŚĆ — CZUŁA ROŚLINA

Miłość jest niebiańską rośliną — trzeba ją podlewać i dbać o nią. Gorące serca, szczere i miłe słowa będą czyniły rodziny szczęśliwymi i wywierały wzniosły wpływ na otoczenie.

Kobiety pragną mężczyzn o silnych i szlachetnych charakterach, mężczyzn, których mogłyby szanować i kochać. Te cechy powinny być zmieszane z delikatnością i uczuciowością, cierpliwością i wyrozumiałością. Z drugiej zaś strony, żona powinna być radosna, miła i poświęcona, dopasowując swój punkt widzenia tak dalece, jak jest to możliwe, do punktu widzenia męża, nie tracąc jednocześnie swojej indywidualności. Obie strony powinny rozwijać w sobie cierpliwość, uprzejmość, i ten rodzaj miłości do siebie nawzajem, który uczyni życie małżeńskie przyjemnym i radosnym.

Ci, którzy mają zbyt wysokie wyobrażenia o życiu małżeńskim, a ich wyobraźnia wybudowała zamki na lodzie, co nie ma nic wspólnego z kłopotami i problemami życia, będą srodze rozczarowani, gdy zetkną się z rzeczywistością. Są całkowicie nie przygotowani, by sprostać kłopotom i trudom codziennego życia. Spodziewają się po swoim towarzyszu życia chodzącej doskonałości, a tymczasem zauważają słabości i wady, ponieważ żaden śmiertelnik nie jest bez wad. Zaczynają więc wynajdywać u siebie nawzajem wady i błędy i wyrażać swoje niezadowolenie. Zamiast tego powinni próbować pomagać sobie wzajemnie i szukać praktycznej pobożności, by dopomogła im mężnie toczyć życiową walkę.[9]

MOC MIŁOŚCI

Miłość jest mocą. Intelektualna i moralna siła wiąże się z miłością i nie może być od niej oddzielona. Moc bogactwa ma tendencje do psucia i niszczenia; siła przemocy jest zdolna do zadawania ran, ale wspaniałość i wartość czystej miłości polega na tym, że potrafi ona czynić dobro, i to wyłącznie dobro.

Cokolwiek jest czynione z czystej miłości, chociaż w oczach ludzi jest mało znaczące lub bezwartościowe, warte jest zachodu, ponieważ dla Boga większe znaczenie ma to, ile miłości w to włożono, a nie ile zrobiono.

Miłość jest od Boga. Serce, które nie jest nawrócone, nie może zrodzić lub stworzyć tej niebiańskiej rośliny, która żyje i kwitnie tylko tam, gdzie panuje Chrystus.

Miłość nie działa dla zysku czy nagrody, ale Bóg postanowił, że na pewno rezultatem wysiłku czynionego z miłości będzie duży zysk. Jest ona przenikająca w swej naturze i spokojna w działaniu, ma jednak potężną siłę w swoim zamiarze przezwyciężania wielkiego zła. Porusza i przekształca w swoim wpływie, bierze w swe posiadanie grzeszników i zmienia ich serca, gdy wszelkie inne środki zawodzą. [w górę]

Kiedykolwiek umysł, autorytet lub siła są zaangażowane, a miłość nie ukazuje się w pełni, uczucia i wola tych, których chcemy zdobyć, przybierają obronną postawę, nawet odpychającą, a ich siła oporu wzrasta.

Czysta miłość jest prosta w swym działaniu i różni się od jakiejkolwiek innej zasady działania. Umiłowanie wywierania wpływu na innych i pragnienie zdobycia ich uznania mogą spowodować, że będzie się prowadzić dobrze zorganizowane życie i nienaganne rozmowy. Ambicja może doprowadzić nas do unikania pozorów zła. Samolubne serce może szlachetnie działać, uznawać prawdę na obecny czas, otwarcie wyrażać uniżenie i uczucia, jednak motywy mogą być zwodnicze i nieczyste. Czyny, które wypływają z takiego serca, mogą być pozbawione życiodajnego wpływu, a owoce prawdziwej świętości będą odarte z zasad czystej miłości.

Miłość powinna być wysoko ceniona i pielęgnowana, ponieważ jej wpływ jest boskiego pochodzenia.[10]

GDY MIŁOŚĆ JEST ŚLEPA

Często dwie osoby, gdy poznają się, są sobą zauroczone i całkowicie sobą pochłonięte. Tracą rozsądek, nie przyjmują żadnej rady. Nie poddadzą się pod żadną kontrolę, będą podążać własną drogą, upierając się przy swoim bez względu na następstwa.

To zaślepienie, które ich opanowało, podobne jest do zarazy czy epidemii, które muszą dokonać swego i wydaje się, że nie ma takiej siły, która by mogła je powstrzymać. Może w ich otoczeniu są tacy, którzy zdają sobie sprawę z tego, że jeśli zawrą związek małżeński, unieszczęśliwi ich to na całe życie. Lecz prośby i napominanie są daremne. Możliwe, że przez taki związek przydatność osoby, którą Bóg chciał błogosławić w swej służbie, będzie mocno ograniczona lub zniweczona, lecz tłumaczenie czy przekonywanie jest całkowicie odrzucane.

Wszystko, cokolwiek powiedziałyby doświadczone osoby, okazuje się bezskuteczne, ponieważ młodzi nie zmieniają postanowienia, do jakiego przywiodły ich własne pragnienia. Przestają się interesować wszystkim, co ma związek z religią. Są całkowicie zaślepieni, zaniedbują życiowe obowiązki, jak gdyby nie miały żadnego znaczenia.
Pod wpływem zauroczenia nie dbają o dobre imię, a związek małżeński takich osób nie może być uświęcony i zaakceptowany przez Boga. Pobierają się, ponieważ pchnęło ich do tego pożądanie, ale gdy mija zainteresowanie tym romansem, zaczną zdawać sobie sprawę z tego, co zrobili. Po upływie sześciu miesięcy od złożenia małżeńskiej przysięgi, w ich uczuciach zachodzi zmiana. Każdy z nich lepiej poznaje charakter wybranej przez siebie osoby. Każdy odkrywa niedoskonałości, których wskutek szalonego zaślepienia nie zauważał przed ślubem. Obietnice złożone przy ołtarzu nie łączą ich ze sobą. W konsekwencji zawierania małżeństwa w takim pośpiechu, nawet między ludźmi deklarującymi przynależność do Boga, dochodzi do separacji, a rozwody wywołują wielkie zamieszanie w Kościele.
 [w górę]

Kiedy jest już za późno, stwierdzają, że popełnili błąd i narazili na niebezpieczeństwo swoje szczęście w tym życiu oraz zbawienie swoich dusz. Nie przyznają się, chociaż zdają sobie z tego sprawę, że gdyby rady zostały przyjęte, mogliby oszczędzić sobie wielu lat trosk i smutku. Jednak rady są odrzucane przez tych, którzy uparcie podążają własną drogą. Namiętność wiedzie takich ludzi burząc wszelkie bariery, które rozsądek i zdrowa ocena sytuacji mogłyby ustawić.

Zwracaj uwagę na każde zainteresowanie, obserwuj charakter osoby, z którą myślisz połączyć się w życiu. Krok, który zamierzasz podjąć, jest jednym z najważniejszych i nie powinien być podjęty pochopnie. Gdy kochasz, nie kochaj ślepo[12].

Mam nadzieję, że będziesz miała tyle szacunku do samej siebie, by unikać tej formy zalotów. Jeśli twoje oczy skierowane będą na chwałę Bożą, będziesz postępowała z pełną rozwagą. Nie będziesz cierpiała z powodu kochliwego sentymentalizmu, który tak zaciemnia wzrok, że nie mogłabyś zauważyć tego, co Bóg oczekuje od ciebie jako chrześcijanki[13].

W liście tym jest postawionych kilka śmiałych pytań. Wydaje się, że zarówno chłopiec, jak i dziewczyna są zbyt młodzi i niedojrzali, by myśleć o małżeństwie. Podane są pewne dowody ich niedojrzałości. Dziewczyna jest zbyt powierzchowna. Zachodzi pytanie, czy to jest miłość czy zauroczenie. Ellen White namawia młodzieńca, by raczej przyjrzał się lepiej wszystkiemu, a nie poddawał urokowi chwili.

Salem, Oregon
8 czerwca 1880 r.

Drogi Johnie,

Przykro mi, że jesteś związany w jakikolwiek sposób z Elizabeth. Po pierwsze, twoje obawy w tej sprawie są przedwczesne.

Mówię do ciebie jak ktoś, kto dobrze zdaje sobie z tego sprawę. Zanim pozwolisz, by myśl o małżeństwie zawładnęła twoim umysłem, poczekaj, dopóki nie dowiesz się czegoś więcej o samym sobie, o świecie, o postawie i charakterze młodych kobiet. Elizabeth nigdy nie pomoże ci wzrastać w Chrystusie. Ona nie ma wewnętrznej siły, która rozwinięta, uczyniłaby z niej kobietę rozsądną i zdolną do tego, by stojąc u twego boku pomagać ci toczyć życiową walkę. Brak jej siły charakteru. Jej myśli są płytkie, a umysł ograniczony, nie może więc być ci pomocna. Widzisz tylko to, co jest powierzchowne, ale to jest wszystko, co ona posiada. Jeśli się pobierzecie, wkrótce czar pryśnie. Fascynacja życiem małżeńskim skończy się i wszystko zobaczysz w prawdziwym świetle, odkryjesz, że popełniłeś błąd. [w górę]

Miłość jest uczuciem tak świętym, że tylko niewielu to pojmuje. Jest to pojęcie używane, ale nie rozumiane. Ciepły blask impulsu, zafascynowanie młodej osoby drugą osobą nie jest miłością, nie zasługuje na to miano. Prawdziwa miłość ma intelektualną podstawę, głęboką, gruntowną wiedzę o kochanej osobie.
Pamiętaj, że zmysłowa miłość jest całkowicie ślepa. Będzie tak samo szybko ulokowana zarówno w osobie bezwartościowej, jak i wartościowej. Staraj się zapanować nad taką miłością. Pozwól, by w twoim umyśle zagościły szczere myśli, głębokie, prawdziwe refleksje. Czy obiekt twoich uczuć, biorąc pod uwagę rozsądek i moralną doskonałość, sposób zachowania i postawę jest taki, że czułbyś się dumny prezentując go w rodzinie, przedstawiając w towarzystwie jako obiekt twojego wyboru?

Poświęć wystarczająco dużo czasu na obserwację każdego szczegółu, ale nawet wtedy nie wierz własnemu osądowi i pozwól matce, która cię kocha, ojcu i zaufanym przyjaciołom dokonać krytycznej oceny osoby, którą zamierzasz wybrać. Nie ufaj własnemu rozsądkowi i nie żeń się z nikim, kto według ciebie nie przyniesie zaszczytu twoim rodzicom, ale z tą osobą, która ma rozum i moralne wartości.

Dziewczyna, która oddaje swoje uczucia mężczyźnie i przyciąga jego uwagę swoim zachowaniem, przebywając wszędzie tam, gdzie może być przez niego zauważona, chyba że okaże się on grubiański, nie jest dziewczyną, z którą chciałbyś się zadawać. Jej rozmowa nie ma znaczenia i często jest bardzo płytka.

Jest o wiele lepiej nie żenić się w ogóle, niż zawrzeć nieszczęśliwy związek małżeński. Szukaj więc Bożej rady w tych wszystkich sprawach, bądź spokojny, poddany Bożej woli, by nie ogarnęła cię gorączka podekscytowania i byś przez związanie się z kimś nieodpowiednim nie stał się niezdolnym do Jego służby.

Mamy niewiele czasu, by zdeponować w niebie skarb dobrze wykonanej pracy, nie popełniaj żadnych błędów. Służ Bogu swoim niepodzielnym uczuciem. Bądź gorliwy, nie bądź zakłamany. Niech twój przykład pomoże innym stanąć przy Jezusie. Młodzi ludzie nie wiedzą, jak silny wpływ mogą wywierać. Pracuj zarówno dla teraźniejszości, jak i dla wieczności.

Kochająca Cię jak matka,


(List 59, 1880)

PRZYPISY:
1. Testimonies, t. 2, s. 248
2. Testimonies, t. 5, s. 122.123
3. Review and Herald, 2 lutego, 1886
4. Patriarchowie i prorocy, s. 130
5. Testimonies, t. 2, s. 133
6. Śladami Wielkiego Lekarza, s. 358
7. Testimonies, t. 2, s. 134.135
8. Testimonies, t. 4, s. 548
9. Review and Herald, 2 lutego, 1886
10. Testimonies, t. 2, s. 135.136
11. Messages to Young People, s. 456-459
12. Foundamentals of Christian Education, s. 104
13. Messages to Young People, s. 438

Copyright for the Polish Edition © 2000 by ChIW „Znaki Czasu”. Artykuł pochodzi z książki „Listy do zakochanych” tej samej autorki. W książce tej zawarte są listy napisane pod wpływem wielkiej miłości Bożej i adresowane do młodych ludzi, aby pomóc im dokonać dobrego wyboru mającego wpływ na ich narzeczeństwo i małżeństwo.
     Niektóre materiały pomocnicze, odnoszące się do danych sytuacji i osób, zostały przedstawione przez twórców tej kompilacji. Pojawiają się one jako akapity poprzedzające każdy list. Niektóre dłuższe listy zostały skrócone bez wskazania miejsca skrócenia, a imiona wymienionych osób zmienione. Dodatkowe rady, niektóre zaczerpnięte z listów, zostały umieszczone na różnych stronach. INSTYTUT ELLEN G. WHITE, Waszyngton, DC 20012.

 
     
 

[w górę]

 
     
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK