Polski English Deutch wyjście strona główna
 
  jesteś tutaj: nadzieja.pl > nota prawna      
 

NOTA PRAWNA

 
 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

NADZIEJA.PL Sp. z o.o., wydawca serwisu www.nadzieja.pl, zwany dalej NADZIEJA.PL, zastrzega sobie prawo do jednostronnego decydowania o zawartości i tematyce swojego Serwisu, a także decydowania o zmianach bez konieczności poinformowania o tym fakcie użytkowników Serwisu.

Użytkownik Serwisu zapewnia, że korzystanie z Serwisu będzie się odbywało zgodnie z zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz w poszanowaniu dla praw własności intelektualnej.

NADZIEJA.PL, wydawca serwisu www.nadzieja.pl zastrzega, iż użytkownik Serwisu korzysta z niego na własny koszt i ryzyko.

NADZIEJA.PL nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki wykorzystania informacji przez użytkownika Serwisu www.nadzieja.pl. Nie ponosimy także odpowiedzialności za jakiekolwiek decyzje użytkownika podjęte teraz i w przyszłości na podstawie informacji zawartych w Serwisie. []

PRAWO WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Prawo do używania, kopiowania i rozpowszechniania dokumentów dostępnych w serwisie www.nadzieja.pl wraz z odpowiednimi grafikami są obwarowane poniższymi zastrzeżeniami dotyczącymi praw autorskich.

Nazwa www.nadzieja.pl oraz znak graficzny nie mogą być używane w reklamie i publikacjach bez pisemnej zgody Chrześcijańskiego Serwisu NADZIEJA.PL.

W serwisie www.nadzieja.pl znajdują się dokumenty, znaki towarowe, oryginalne materiały, a w szczególności teksty, zdjęcia, grafiki, dźwięki, materiały wideo, programy, które są chronione prawem autorskim.

Użytkownicy Serwisu mają obowiązek wykorzystywania wszelkich treści zawartych w www.nadzieja.pl wyłącznie w zakresie osobistego użytku. Kopiowanie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, publiczne odtwarzanie i wszelkie wykorzystywanie treści Serwisu do celów komercyjnych wymaga pisemnej zgody Chrześcijańskiego Serwisu NADZIEJA.PL.

W żadnym przypadku Chrześcijański Serwis NADZIEJA.PL nie będzie odpowiadał za jakiekolwiek szkody związane z utratą danych, sprzętu lub innych wartości materialnych, niematerialnych lub duchowych wynikających z zastosowania publikowanych na stronach www.nadzieja.pl informacji każdego rodzaju.

Użytkownicy zobowiązują się, iż jakiekolwiek korzystanie przez nich za pośrednictwem serwisu www.nadzieja.pl z materiałów chronionych prawami autorskimi na rzecz osób trzecich, w tym ich kopiowanie, przesyłanie i publiczne udostępnianie w Internecie odbywa się za zgodą uprawnionych osób. []

REGULAMIN KONTA UŻYTKOWNIKA NADZIEJA.PL

Regulamin obejmuje zasady udostępniania, zakładania i wykorzystania indywidualnego konta użytkownika w domenie nadzieja.pl lub jezus-online.com, zapewniającego dostęp do usług mail'owych.

1. Konta w domenie nadzieja.pl lub jezus-online.com udostępniane są za opłatą przez HomeNet s.j., Plac Rodła 8, 70-419 Szczecin, a hostowane przez NADZIEJA.PL Sp. z o.o., Nowogrodzka 12 lok. 3, 00-511 Warszawa, na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.

2. Użytkownikiem konta może zostać osoba pełnoletnia lub osoba niepełnoletnia po uzyskaniu zgody rodziców lub opiekunów.

3. Użytkownik konta otrzymuje pełny dostęp do poczty elektronicznej umieszczonej przez HomeNet w domenie nadzieja.pl lub jezus-online.com.

4. Konto zakładane jest po akceptacji przez Chrześcijański Serwis NADZIEJA.PL i może być założone na rok lub wieczyście, co wyszczególnione jest w formularzu rejestracyjnym.

5. Wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego przez użytkownika oznacza jego zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i wykorzystywanie zawartych w nim informacji przez HomeNet i NADZIEJA.PL w celach statystycznych i marketingowych, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133, poz.883).

6. Poprzez wysłanie formularza rejestracyjnego użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych w nim zawartych.

7. HomeNet i NADZIEJA.PL nie kontrolują ani nie weryfikują danych identyfikacyjnych użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym.

8. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z konta w sposób zgodny z obowiązującym prawem, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego regulaminu.

9. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje płatne konto w domenie nadzieja.pl lub jezus-online.com, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości oraz wiadomości znajdujących się na serwerze pocztowym, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działania niezgodne z prawem lub na szkodę HomeNet czy NADZIEJA.PL.

10. Ani HomeNet, ani NADZIEJA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za skutki wynikłe z ujawnienia hasła do konta osobom trzecim, niezależnie od przyczyny ujawnienia.

11. HomeNet i NADZIEJA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za wszelkie straty i szkody, w tym utratę danych, wynikające z przerw w funkcjonowaniu systemu pocztowego z przyczyn technicznych lub niezależnych od HomeNet.

12. NADZIEJA.PL zastrzega sobie prawo do zamknięcia konta użytkownika, jeśli uzna to za uzasadnione, w szczególności w przypadku wykorzystywania konta niezgodnie z postanowieniami obowiązującego prawa lub niniejszego regulaminu. Po zamknięciu konta ani HomeNet, ani NADZIEJA.PL nie ponoszą odpowiedzialności za dostarczanie poczty elektronicznej na zamknięte konto.

13. HomeNet i NADZIEJA.PL zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu ochrony danych użytkowników.

14. Ani HomeNet, ani NADZIEJA.PL nie będą przekazywać, sprzedawać, czy udostępniać zgromadzonych danych osobowych użytkowników kont innym osobom lub instytucjom, chyba że nastąpi to za wyraźną zgodą lub na życzenie użytkownika.

15. NADZIEJA.PL zastrzega sobie prawo do zaprzestania udostępniania serwisu płatnych kont bez podania przyczyn po uprzednim poinformowaniu użytkowników o podjęciu takiej decyzji.

16. NADZIEJA.PL zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym regulaminie. Wszelkie zmiany stają się obowiązujące w momencie ich opublikowania na tej stronie.

UWAGA! Nie wyrażamy zgody na umieszczanie powyższych danych, jak i informacji o wszelkich, podawanych w serwisie adresach e-mail
w jakiejkolwiek bazie teleadresowej lub innym zbiorze, gromadzonym przez firmy marketingowe.

AUTORZY

 
 
jeśli chcesz wiedzieć więcej: TECHNIKALIA
strona poświęcona założeniom technicznym serwisu
 
   

[]

   
 

główna | pastor | lekarz | zielarz | rodzina | uzależnienia | kuchnia | sklep
radio
| tematy | książki | czytelnia | modlitwa | infoBiblia | pytania | studia | SMS-y
teksty | historia | księga gości | tapety | ułatwienia | technikalia | e-Biblia | lekcje
do pobrania
| mapa | szukaj | autorzy | nota prawna | zmiany | wyjście

 
  

© 1999-2003 NADZIEJA.PL Sp. z o.o. Wszystkie prawa zastrzeżone.
Bank: BPH PBK VI/O w Warszawie, PLN: 11 1060 0076 0000 3200 0074 4691
Bank Swift ref. BPH KPL PK