Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Milenium - tysiąc lat pokoju

J 14,1-3 Jezus obiecał, że powróci.

Dz 1,9-11 Ten sam Jezus, którego widzieliście idącego do nieba, powróci w ten sam sposób.

1Tes 4,16.17 Sprawiedliwi umarli zostaną wzbudzeni i razem ze sprawiedliwymi żyjącymi wyjdą na spotkanie Jezusa przychodzącego na obłokach.

J 5,28.29 Będą dwa zmartwychwstania — zmartwychwstanie do życia i zmartwychwstanie na zagładę.

2Tes 1,8 Źli ludzie zostaną zniszczeni, kiedy powróci Jezus.

Ap 19,11-21 Jako zwycięski król prowadzący swoje niebiańskie zastępy Jezus wybawi swój lud. Źli, albo niesprawiedliwi ludzie, zostaną zniszczeni blaskiem Jego chwały.

Ap 20,1.2 Szatan zostanie związany na tysiąc lat.

2P 2,4 Łańcuchy — to łańcuchy ciemności. Szatan jest związany na opuszczonej ziemi, na której nie będzie miał kogo kusić.

Ap 20,1 Greckie słowo określające otchłań oznacza „pustkowie i chaos” (zob. Rdz 1,2).

Jr 4,23-27 Ziemia jest opuszczona (bez formy i kształtu), bez mieszkańców.

Jr 25,33 Zabici przez Pana nie będą pochowani.

Ap 20,4 Sprawiedliwi zamieszkają z Bogiem w niebie na tysiąc lat. Będą siedzieć na tronach, uczestnicząc w sądzie.

1Kor 6,2 Święci będą sądzić świat.

Ap 20,5(część pierwsza) A gdy się skończy 1000 lat, zmartwychwstaną bezbożni, aby otrzymać ostateczną zapłatę.

Ap 20,7 Szatan jest uwolniony ze swojego więzienia, aby poprowadzić zmartwychwstałych bezbożnych do ostatniego ataku na Boga.

Ap 20,9 Szatan i jego zastępy są ostatecznie, całkowicie zniszczone.

Ap 21,1-3 Bóg stworzy piękny, nowy świat.

NAJCZĘŚCIEJ STAWIANE PYTANIA DOTYCZĄCE MILENIUM:

Kiedy Jezus powróci, czy nie ustanowi swojego królestwa na ziemi na tysiąc lat? Zawsze myślałem, że w czasie tysiąca lat pokoju, tzw. milenium, na ziemi istnieć będą żywi ludzie.

W J 14,1-3 Jezus powiedział, że przygotuje dla nas miejsce i przyjdzie, aby nas zabrać tam, gdzie On jest. W 1Tes 4,16.17 mamy pokazane, że zostaniemy porwani na spotkanie z Nim na obłoki. W Mt 16,27 czytamy, że Jezus powróci w chwale aniołów, aby dać wieczną nagrodę. W 2Tes 1,7.8 Paweł dodaje, że Jezus przyjdzie z aniołami, w ogniu płomienistym, wymierzając karę grzesznym ludziom. Według Jr 25,33 zabici przez Pana będą leżeć od jednego krańca ziemi aż po drugi kraniec i nikt nie będzie ich grzebać. W Jr 4,23-27 jest powiedziane, że w czasie 1000 lat na opustoszałej ziemi nie będzie „żadnego człowieka”. A w Ap 20,1.2 apostoł Jan dodaje, że szatan jest związany łańcuchem okoliczności w „bezdennej otchłani”. Greckie słowo abyssos jest tym samym słowem, które zostało użyte w greckim tłumaczeniu Starego Testamentu na określenie czegoś „bez kształtu i formy”. W Rdz 1,2 czytamy, że gdy Bóg powołał świat do istnienia, ziemia była bez kształtu i formy, ciemna, opustoszała, była otchłanią nicości, aż Bóg oddzielił suchy ląd i stworzył nowy świat pełny życia. Po raz kolejny ziemia będzie zredukowana do nicości. Grzech zostanie zniszczony. Z „otchłani” starego świata Bóg stworzy cudowny, piękny, nowy świat 2P 3,13; Ap 21,1-5.