Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Duchowy Babilon

Ap 17,1-5 Boski opis systemu duchowego odstępstwa, które poszło na kompromis z prawdą.

Dn 8,12 Prawda została powalona na ziemię.

Ef 5,31.32 Oblubienica Jezusa przedstawia Jego Kościół.

Jr 6,2 (BG) Córka Syjonu podobna jest do pięknej kobiety.

Iz 51,16 Syjonie, ty jesteś moim ludem.

Ap 12,1-3 Piękna kobieta pojawiająca się na niebie przedstawia nowotestamentowy Kościół chrześcijański.

Ap 17,1.2 Wszetecznica przedstawia odstępczy Kościół.

Ap 17,4 Kolorami odstępczego systemu kościelnego są czerwień i purpura, są to kolory Kościoła rzymskiego. Jego siedziba znajduje się wmieście, które rozsiadło się na siedmiu pagórkach, czyli w Rzymie (w. 9).

Ap 17,5O dstępczy system jest odnowieniem starotestamentowego Babilonu.

Rdz 11,9 Babilon to zamieszanie. Tutaj Bóg pomieszał języki. Duchowy Babilon przedstawia religijne zamieszanie.

Dn 4,27 Babilon jest systemem zbudowanym przez człowieka, opartym na ludzkiej tradycji i ludzkich osiągnięciach (zob. Iz 45,22).

Jr 51,47 Starożytny Babilon napełnił swoje świątynie bożkami, podobnie uczynił duchowy Babilon.

Wj 20,4.5 Nie czyń sobie podobizny rzeźbionej czegokolwiek.

Ez 8,14 Kobiety opłakiwały bożka wegetacji —Tammuza. Kult przodków albo kult „świętych” był powszechny w Babilonie.

Koh 9,5 Umarli nic nie wiedzą.

Ps 115,17 W krainie milczenia umarli nie chwalą Pana.

Ez 8,16 Do świątyni Pana wkradł się kult słońca.

Ez 20,12.20 Sabat jest Bożym znakiem.

Ap 17,12-14 Duchowy Babilon będzie usiłował zjednoczyć ludzkość ustanawiając ziemskie królestwo Boga, aby umocnić wspólny dzień kultu.

Ap 18,1 Ziemia zostanie oświetlona chwałą Bożą w czasie duchowego kryzysu.

Ap 18,2-4 Ostatnie wezwanie Boże do wyjścia z Babilonu.

1J 3,4Grzech jest przestępstwem albo naruszeniem Bożego prawa. Ostatnie wezwanie Boże jest skierowane do ludzi, którzy wciąż znajdują się w Kościołach łamiących Jego prawo. Mają oni opuścić Babilon i stać się częścią Jego ludu święcącego sabat.

Ap 14,12 Tutaj są ci, którzy przestrzegają przykazań Bożych i wiary Jezusa.