Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Sąd

Ap 14,6.7 Ostatnie poselstwo Boga do ludzkości przedstawia sąd.

Ap 22,12 Skoro Jezus przychodzi, aby wręczyć swoją zapłatę, to przed Jego przyjściem musi się odbyć sąd, aby określić, jaką zapłatę każdy otrzyma.

Mt 12,36 Jezus przedstawił sąd jako wydarzenie przyszłości.

Dz 24,25 Paweł rozmawiał z Feliksem na temat sądu, który miał nadejść.

Dn 7,9.10 Daniel widział Najwyższy Sąd wszechświata, który zasiadł i rozpoczął obrady.

Koh 12,13.14 Bóg przedstawi na sądzie każdą tajną rzecz.

Hbr 4,13 Wszystkie rzeczy są jawne przed Bogiem.

2Kor 5,10 Wszyscy musimy stanąć przed sądową stolicą Chrystusa.

Rz 14,12 Każdy musi przedstawić Bogu sprawozdanie ze swego życia.

Ps 87,6 Na sądzie Pan weźmie pod uwagę, gdzie się urodziliśmy.

Jr 2,22 Wszystkie nasze nieprawości (grzechy) są znane Bogu.

Ml 3,16 Wszystkie nasze sprawiedliwe czyny dokonane z niesamolubnych pobudek i dzięki łasce Chrystusa są znane Bogu.

Ap 20,12 Podstawą sądu jest zapis naszego życia przechowywany w niebiańskich archiwach.

Dz 3,19 Jeżeli w skrusze odwrócimy się od naszych grzechów, zostaną one wymazane z Bożych zapisów w czasie sądu ostatecznego.

Ap 3,5 Jeżeli trwamy w grzechu i nie zwyciężamy go, otwarcie buntując się przeciwko Bogu, nasze imiona są wymazane z Bożych archiwów.

Rz 8,1 Jedynym sposobem uniknięcia potępienia na sądzie jest Jezus.

Hbr 7,24.25 Nasz niebiański, najwyższy Kapłan może zbawić na zawsze tych wszystkich, którzy przez Niego przychodzą do Boga.

J 14,26 Duch Święty jest Bożym nauczycielem.

Mt 12,31.32 Ciągłe odrzucanie przekonującej, nawracającej i pouczającej mocy Ducha Świętego jest popełnianiem grzechu nieprzebaczalnego.