Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Pomoc w podejmowaniu decyzji

1. Bóg obiecał nam dać mądrość, kiedy go o to poprosimy Jk 1,5.

2. Badaj swoje serce, czy żaden ukryty lub świadomy grzech nie powstrzymuje Boga od odpowiadania na twoje modlitwy Ps 66,18.

3. Badaj swoje motywy i sprawdź, czy wszystko, czego pragniesz, jest ku Bożej chwale Jk 4,3.

4. Wierz nie tylko w to, że Bóg pragnie cię prowadzić, ale i w to, że będzie cię prowadzić Ps 32,8; Iz 58,11.

5. Zbadaj, czy istnieją jakieś biblijne zasady co do decyzji, którą zamierzasz podjąć. Biblia jest obfitym źródłem wskazówek. Bóg często prowadzi nas przez swoje Słowo Ps 119,1.11.15.133.

6. Poszukuj rad u pobożnych, chrześcijańskich doradców, którzy wierzą w Boże Słowo Prz 11,14; 15,22.

7. Szukaj „opatrznościowych znaków” — okoliczności wybranych przez Boga, które mogłyby ci wskazać, po której drodze powinieneś pójść. „Znaki opatrznościowe” podobne są do drogowskazów, pomagają nam powziąć decyzję. Nie zajmują miejsca Bożego Słowa, ani zdrowego osądu czy zdrowego rozsądku. Towarzyszą nam w procesach podejmowania decyzji Prz 23,26; Koh 8,6; Rz 8,28.

8. Kiedy szczerze modliłeś się w sprawie decyzji, sprawdziłeś, co mówi na ten temat Słowo Boże, przemyślałeś wszystko starannie, poszukiwałeś rady i zwróciłeś uwagę na opatrznościowe prowadzenie, podejmij najmądrzejszą z możliwych decyzji, wierząc, że sam Bóg cię prowadzi Ps 9,12.