Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Pomoc dla tych, którzy mają poczucie niższości

1. Kochający nas Stworzyciel powołał cię do istnienia. Kiedy oddasz Mu swoje życie, zostaniesz przyjęty do Jego rodziny Ef 3,1.19; J 1,12.

2. Jesteś wyjątkowy, jedyny w swoim rodzaju, w całym kosmosie nikt nie jest podobny do ciebie. Jesteś kimś szczególnym dla Boga Iz 43,1.4.7.21; 13,12 (BG); Wj 33,12.

3. Jezus oddał swoje życie za ciebie. On nie oddałby swego życia za kogoś, kto jest nikim. Posiadasz olbrzymią wartość w Jego oczach Ga 2,2.

4. Nawet twoje fizyczne ułomności, słabości i braki nie powstrzymują Jego miłości. Pamiętaj, wszystkie rzeczy dopomagają do dobrego Rz 8,28.31-37.

5. Bóg ma plan co do ciebie Ps 37,23; Jr 1,5.

6. Kiedy umieścisz swoje życie w Jego rękach, On uzdolni cię do realizowania tego, co jest zgodne z twoimi rzeczywistymi możliwościami Prz 3,5.6; Ps 1,1-3.