Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Zasady modlitwy - w jaki sposób naprawdę otrzymać odpowiedź?

1. Nasz kochający Ojciec zaprasza nas do poszukiwania Go Łk 11,13; Mt 7,11; Ps 65,3; Mk 11,23.24.

2. Upewnij się, że twoje życie jest poddane Jego woli. Bądź gotowy poddać Mu wszystko, co nie jest w harmonii z Jego wolą 1J 5,14.15; Mt 26.39.

3. Przynieś do Niego wszystko, co sprawia ci kłopot, i ciąży ci w jakikolwiek sposób 1P 5,7; Ps 55,23.

4. Połącz razem chwałę, wdzięczność i dziękczynienie we wszystkich swoich modlitwach Flp 1,3.4; Kol 3,15-17; 1Tes 5,18.

5. Celem modlitwy jest prowadzenie nas do jedności z Jego myślami ido głębokiej z Nim wspólnoty Ap 3,20; Ef 3,16-19.

6. Bóg zaprasza nas do znalezienia cichego miejsca do modlitwy i poszukiwania Go każdego dnia z całego serca Mk 1,35; Jr 29,13.

7. Naucz się modlić głośno tam, gdzie tylko Bóg może cię słyszeć Mt 26,39; Łk 11,1.

8. Zanotuj Boże odpowiedzi i doświadcz Jego błogosławieństw Pwt 8,2; 1Krn 16,12.