Autorska płyta Mariusza Zawieruchy opowiada o cudzie życia na każdym jego etapie... W oczach Bożych jesteś cudem!

Postępowanie z gniewem, goryczą i urazą

1. Uznaj, że jesteś zagniewany. Bądź uczciwy z Bogiem. Nie próbuj ukrywać swoich naturalnych uczuć przed Nim Hbr 4,13; Ef 4,26.

2. Zastanów się, dlaczego jesteś zagniewany. Bóg zapytał Kaina: „Czemu się gniewasz?” Rdz 4,6.

3. Nie pozwól, aby twoje emocje rządziły tobą Prz 16,32; Koh 7,9; Prz 14,29.

4. „Oddaj” swój gniew Bogu. Pamiętaj, że gniewne słowa pobudzają do gniewu innych Prz 15,1; Ps 37,7.8.

5. Przebacz innym, jeśli uczynili ci coś złego. Ponieważ Bóg przebaczył ci zło, które Mu wyrządziłeś, poproś Go, abyś był zdolny przebaczyć tym, od których ty doznałeś zła Ef 4,32; Łk 11,4; Kol 3,13.

6. Przebacz samemu sobie za to, że byłeś zły 1J 1,9.

7. Gdy odczuwasz gniew, działaj szybko. Nie pozwól, aby gniew narastał. Jeżeli musisz poprosić kogoś o przebaczenie, zrób to Ef 4,26.